Voor gemeenten die op een structurele manier met De Watergroep willen samenwerking op het gebied van afvalwaterbeheer, ontwikkelden wij met Riopact 2 specifieke diensten voor Riopact-vennoten (totaal beheer) of Riopact-gemeenten (beheer op maat). Daarnaast hebben wij ook een breed gamma aan diensten uitgebouwd voor gemeenten die slechts bepaalde aspecten van het afvalwaterbeheer willen overlaten aan een partner met expertise en ervaring.

Realisatie rioolaansluitingen

De Watergroep kan instaan voor de realisatie van rioolaansluitingen op haar grondgebied. Voor de inwoners van de gemeente wordt de aansluiting op het rioleringsnet daardoor veelal goedkoper, en wordt ze vaak ook beter uitgevoerd. De aansluiting op het rioleringsnet kan bovendien gelijktijdig met de drinkwateraftakking gerealiseerd worden.

Uitbreidingswerken

De Watergroep kan instaan voor de realisatie van de rioleringsuitbreidingen van verkavelingen. Synergieën met de aanleg van drinkwaterleidingen zijn hierbij een belangrijk voordeel.

Onderhoud pompinstallaties en KWZI's

De Watergroep kan instaan voor het onderhoud en de monitoring van gemeentelijke afvalwaterpompstations en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (KWZI's). Voor de monitoring en de sturing van de pompinstallaties en KWZI's bieden wij het product iView aan.

Andere projecten

De Watergroep denkt mee met het gemeentebestuur en werkt oplossingen of overeenkomsten op maat uit. Zo hebben wij al samenwerkingsakkoorden afgesloten rond:

  • de bouw van grachtoverwelvingen in landelijk gebied
  • de aanleg van drukrioleringssystemen
  • afkoppelingsprojecten bij de aanleg van ontdubbelde rioleringsnetten