Integraal waterbeleidIn heel wat gemeenten staat De Watergroep in voor de realisatie van de rioolaansluitingen (= uitvoering saneringsverplichting). Veelal wordt die gelijktijdig met de drinkwateraansluiting uitgevoerd. In sommige gemeenten handelt het gemeentebestuur de aanvraagformaliteiten af. In andere gemeenten kan je de aansluiting op het rioleringsnet gelijktijdig met jouw drinkwateraansluiting aanvragen bij De Watergroep.

 

Vraag jouw rioolaansluiting aan via onze business unit Riopact