keuringNaast de verplichte keuring van de binneninstallatie, is ook de keuring van de privé-waterafvoer verplicht om een efficiënt afvalwaterbeheer te garanderen. Deze keuring geeft je de zekerheid dat de scheiding van jouw privéwaterafvoer correct is uitgevoerd!
 
 

Waarom keuring?

Sinds geruime tijd wordt de gescheiden afvoer van het afval- en het regenwater toegepast. Dit geldt zowel op het openbaar domein bij de aanleg van nieuwe rioleringen, als op privédomein. Met de scheiding van de waterafvoer verbeteren we samen de kwaliteit van de waterlopen. Dankzij deze gescheiden afvoer kan het afvalwater quasi onverdund naar de zuiveringsintallatie, waar het eerst gezuiverd wordt, vooraleer het in de waterlopen geloosd wordt.

Scheiding van regenwater vergt belangrijke financiële inspanningen, zowel van rioolbeheerders als van particulieren. Een kwaliteitsvolle uitvoering is dan ook essentieel. Met de keuring van jouw private waterafvoer krijg je als particulier de zekerheid dat de scheiding van jouw privéwaterafvoer correct is uitgevoerd.

Wat de keuring precies inhoudt en hoe en bij wie men deze kan aanvragen, lees je in de folder ‘Keuring van jouw private waterafvoer' (PDF).
 

Wat keuren?

  • De binneninstallatie (= sanitaire installatie zoals kranen, boilers, vaatwas, ...)
  • De privéwaterafvoer (= afvoer naar de riolering).
     

Wanneer keuren?

Waterafvoer

De keuring van de privé-waterafvoer is verplicht:

  • voor de eerste ingebruikname (= voor je in de woning gaat wonen)
  • bij belangrijke wijzigingen
  • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van het waterbedrijf
  • bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein, volgens de bepalingen van Vlarem.

Keuring aanvragen?

Vraag hier meteen de keuring aan!

Voeg bij jouw aanvraag een uitvoeringsplan van de private waterafvoer (schets van de afwatering) en een volledig ingevulde onderdelenlijst (PDF). Eventuele foto's van de waterafvoer en/of facturen kunnen de keuring vlotter laten verlopen.

Let op: Het afvoersysteem dient, op de sifons en watersloten na, volledig geplaatst te zijn op het moment van de keuring.

 

Hoe verloop een keuring?

Vragen?

Stel je vraag hier!

Tarieven

Klik hier om de tarieven per gemeente te bekijken.

Vergeet niet de keuring van je binneninstallatie aan te vragen!