De Watergroep beschikt over een laboratorium dat door BELAC werd geaccrediteerd voor een ruime waaier van parameters voor drinkwater, grondwater en oppervlaktewater. Hierdoor kunnen wij een competitief pakket voor staalname en/of analyse van water aanbieden.

Een erkend en geaccrediteerd laboratorium

LaboHet centraal laboratorium van De Watergroep is door de Vlaamse overheid officeel erkend (VLAREL-erkenning) voor de uitvoering van analyses van grondwater, oppervlaktewater en drinkwater. Daarenboven is het labo sinds ook officieel erkend voor het uitvoeren van analyses van legionella.

Het labo beschikt eveneens over een BELAC-accreditatiecertificaat dat geldig is tot eind 2025 (overeenkomstig de criteria van de internationaal erkende ISO 17025-normen).

3 pijlers

Het laboratorium werkt rond 3 pijlers:

  • bacteriologie en biologie:
    analyse van indicatororganismen, ziektekiemen en bacteriën (zoals legionella) en schimmels
  • organische scheikunde:
    analyse van koolstofverbindingen, pesticiden en hun metabolieten, solventen en aanverwante stoffen …
  • anorganische scheikunde:
    analyse van de minerale samenstelling van water, zware metalen, zuurtegraad, geleidingsvermogen, kleur en smaak …