Capaciteitsmetingen zijn een belangrijk werkinstrument om de leveringsmogelijkheden op een bepaald punt precies te kennen. De Watergroep voert deze metingen snel en vakkundig uit en zet haar expertise in om de resultaten met jou te bespreken en jou deskundig te adviseren.

De beschikbare capaciteit van een waterleidingnet wordt bepaald door parameters zoals de diameter van de leidingen, de vermazing van het net, de statische druk en de grootte en het verloop van het verbruik in de omgeving. Capaciteitsmetingen worden uitgevoerd op nabijgelegen brandkranen, en in functie van de omstandigheden ook op de aanvoerleidingen zelf.

De resultaten worden in een druk-debietdiagram gebundeld. Bovendien levert De Watergroep heel wat relevante bijkomende gegevens: een leidingenschets, een overzicht van de inplanting van de brandkranen in de omgeving, de invloed van de debietafname op de leidingdruk in de buurt ...

Samen met jou bespreken wij de resultaten en adviseren wij je verder. Zo kan je een antwoord krijgen op vragen als:

  • Welke bijkomende waterafnames zijn nog mogelijk zonder investeringen in het bestaande net?
  • Is een netversterking of netuitbreiding nodig en mogelijk?
  • Zijn herschakelingen van het leidingnetwerk mogelijk?
  • Is een lokale aanpak vereist (vb. de aanleg van een blusvijver met eigen hydrofoor)?
     

Brandbestrijding

Bij het blussen van branden is het belangrijk dat de brandkranen voldoende debiet kunnen leveren. Bij onvoldoende debiet kan de brandbestrijding ernstige vertraging oplopen, met soms dramatische gevolgen. De wetgeving legt de verantwoordelijkheid voor de brandbestrijding bij de gemeentebesturen. Ieder korps moet dus binnen zijn regio op de hoogte zijn van de blusmogelijkheden. Niet alleen ter hoogte van risicobedrijven, maar ook bijvoorbeeld op afgelegen plaatsen. Maar ook grote bedrijven met een eigen bedrijfsbrandweer hebben belang bij een volledig inzicht in de blusmogelijkheden op het bedrijfsterrein en in de onmiddellijke omgeving. Een reeks capaciteitsmetingen in samenwerking met De Watergroep laat toe een volledig beeld te krijgen van de leveringsmogelijkheden van het waterleidingnet.

De meetpunten worden zo geselecteerd dat met een minimum aan metingen een maximum aan inzicht wordt verworven. De Watergroep vat de bevindingen samen in een rapport. Per meetpunt weet je hoeveel debiet een brandkraan levert en welke druk hierbij beschikbaar is.

Die resultaten kan je onmiddellijk vergelijken met de wettelijke voorschriften. Zo kan je de beschikbare blusmiddelen bij een interventie evalueren, en met kennis van zaken beslissen over de noodzaak van bijkomende blusinrichtingen, netversterkingen ...
 

Leveringszekerheid in jouw bedrijf

Wil je als bedrijf weten of en hoeveel water je kan afnemen zonder bijkomende investeringen? De Watergroep heeft de nodige kennis van het leidingnet om op deze vragen te antwoorden.

Een capaciteitsmeting geeft je een volledig beeld van de mogelijkheden inzake waterlevering. De Watergroep kan ook nagaan of de bestaande aftakking en het aanwezige stelsel van binnenleidingen volstaan om een productieverhoging op te vangen. Het rapport dat wij je afleveren wordt zo een belangrijk instrument in de besluitvorming rond toekomstige investeringen.

Is de capaciteit voldoende?
Prima! Via de bestaande aftakking kan je zonder problemen het bijkomend gevraagde debiet nemen.
Is de capaciteit onvoldoende?
Op basis van de metingen kan de minimale investering worden vastgesteld die nodig is om aan jouw behoeften te voldoen.
Twijfel je aan wat je te doen staat?
Misschien is een gedifferentieerde afname een oplossing: weinig afname in de piekuren, een grote afname in de daluren. Een aangepaste prijszetting is dan mogelijk!

Vraag je capaciteitsmeting aan

Vraag je capaciteitsmeting aan via dit formulier >>

 

Tarieven

Bekijk het tarief van een capaciteitsmeting op onze tarievenpagina (bekijk de volledige tarieflijst onder 'overige tarieven' onderaan).