Riopact Riopact is een samenwerkingsproject tussen Aquafin en De Watergroep. Riopact-gemeenten bieden we de kans om hun gemeentelijk rioleringsstelsel versneld uit te bouwen en het beheer en onderhoud van het rioleringsstelsel toe te vertrouwen aan ervaren partners.

Voor Riopact-gemeenten bieden we rioleringsbeheer aan op maat van de gemeente. De gemeente blijft eigenaar van de infrastructuur en bepaalt zelf de doelstellingen van de samenwerking en de prioriteiten terzake.

Surf voor meer info naar www.riopact.be

Voordelen Riopact-gemeente:

 • Riooldeksel Riopactervaren partners met jarenlange ervaring in watergebonden activiteiten
 • beslissingsbevoegdheid blijft bij de gemeente
 • de activa blijven in handen van de gemeente
 • de rioleringsprojecten worden gerealiseerd zonder bijkomende belasting voor de gemeentelijke financiën
 • de gemeentelijke diensten worden nauw bij het beheer betrokken
 • zowel voor de gemeentelijke diensten als voor de burger is er slechts één aanspreekpunt voor alles wat met drinkwater en afvalwater te maken heeft:
  - aanvragen van aansluitingen,
  - interventie bij storingen,
  - opvolging van klachten.