Privacy

De persoonsgegevens die u via deze website invoert, worden opgenomen in de bestanden van De Watergroep, Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel. 

Deze gegevens worden enkel aangewend om met u contact op te nemen in het kader van onze dienstverlening, de bestelling die u heeft doorgegeven of het formulier dat u heeft ingevuld op deze website. De Watergroep geeft geen persoonsgegevens door aan derden. 

Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u het recht de gegevens die op u betrekking hebben te raadplegen of te verbeteren. U kan zich daarvoor wenden tot de afdeling communicatie via info@dewatergroep.be of tel. 02 238 94 11.