Om de waterleveringszekerheid in Ternat, Roosdaal en Lennik te kunnen blijven garanderen, saneren we de watertoevoerleiding. Dit na meerdere breuken in de watertoevoerleiding. De sanering zal gebeuren door gespecialiseerd aannemer Litran

De werken starten in mei 2024 en zullen (behoudens weersomstandigheden) een jaar duren. De uitvoering zal gebeuren in verschillende fases. Die kan je raadplegen in deze presentatie (pdf)

De Watergroep en Litran stellen alles in het werk om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. De meest recente informatie en planning zal je steeds op deze webpagina kunnen terugvinden.

 

Updates over de impact van de werken

TE GEBEUREN

  • Deelfase 2 vanaf 5 juni 2024: aanleg drinkwaterleiding in de rijweg. De L. Jacopsstraat wordt afgesloten voor verkeer. Ook de kruispunten van de L. Jacopsstraat met Ninoofsesteenweg / Carnaalstraat / Frans Baetensstraat / Puttekensveldweg zullen afgesloten zijn. De Carnaalstraat en de Frans Baetensstraat worden tijdelijk tweerichtingsverkeer. Omleiding via Ninoofsesteenweg en Assesteenweg.

  saneren toevoerleiding Lennik fase 2

 

  • Deelfase 1 vanaf 21 mei 2024: gestuurde boring en aanleg distributieleiding op kruising Ninoofsesteenweg. Op de Ninoofsesteenweg zelf wordt geen hinder verwacht. De Luitenant Jacopsstraat ten noorden van de Ninoofsesteenweg wordt afgesloten voor verkeer. In de Luitenant Jacopsstraat aan de zuidkant van de Ninoofsesteenweg zal éénrichtingsverkeer gelden. Deze fase zal +/- 20 werkdagen duren. 

lennik


Startdatum
21-05-2024

Betrokken gebied
Ternat, Roosdaal, Sint-Kwintens-Lennik, Sint-Martens-Lennik

Straten