Doel: De transitie van ontwikkeling tot product versnellen.

Voor wie? Voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Waarom? Om technologieën rond water te demonstreren of te valideren.

Hoe? De kmo kan gebruik maken van een testnetwerk van faciliteiten en een beroep doen op de vakbekwaamheid en infrastructuur van grotere bedrijven.

 

De Watergroep als partner

Wij zijn in dit project een aanbieder van infrastructuur en vakbekwaamheid. Ideeën of technologieën valideren wij na evaluatie en afstemming op onze terreinen.

Project 1: P-block

We testen een product uit dat selectief fosfaat vastlegt uit de waterkolom en sedimentfase. In grote wateroppervlakken zoals bijvoorbeeld in een spaarbekken of vijver wordt zo algengroei tegengegaan.


Project 2: Harsonic

We evalueren een technologie die ultrasone geluidsgolven in het water toepast. Ultrasone geluidsgolven verhinderen dat deeltjes zoals ijzer zich afzetten in het water tijdens het transport ervan naar de drinkwaterinstallatie.


Waar en waarom zetten we deze technologie in?

  • Op een grondwaterwinning van De Watergroep die rijk is aan ijzer.
  • Met de ultrasone technologie willen we ijzerneerslag en verstoppingen in de watertoevoer voorkomen.

 

Project 3: BOSAQ

We voeren testen uit met nanofiltratiemembranen als zuiveringsproces. Het doel van dit onderzoek is om deze behandeling in te zetten op een grondwaterwinning. We willen een compact zuiveringsproces bekomen door in één stap ijzer, hardheid, natuurlijk organisch materiaal en organische micropolluenten te verwijderen.

 

Met steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO)