Terug naar overzicht

 

Hoeveel water verbruikt een gezin nu eigenlijk? Dit is afhankelijk van gezin tot gezin. Het éne gezin is al groter dan het andere en zal dus in de meeste gevallen ook een grotere waterafdruk nalaten. Ook beschikt nog niet iedereen over regenwateropvang. Het zijn allemaal factoren die een rol spelen in het waterverbruik. In de grafiek hieronder kan je per gezinsgrootte aflezen hoeveel kraanwater er op jaarbasis zoal verbruikt wordt, en dit uitgedrukt in m³ (= 1.000 liter).
 

 

Deze verbruiken geven een beeld van het gemiddeld kraanwaterverbruik (in m³) per gezin, rekening houdend met het regenwaterverbruik. Gezinnen met een gemiddeld regenwaterverbruik, gebruiken meestal enkel regenwater voor het toilet en de buitenkraan.

 

Wil je deze onderzoeksresultaten gebruiken? Vermeld dan de brongegevens (De Watergroep - onderzoek waterverbruik 2020)