Wijziging vastrecht (wooneenheden)

De Watergroep rekent het vastrecht (= de vaste vergoeding) aan per wooneenheid.

Vastrecht?

Via uw waterfactuur betaalt u voor het verbruik van drinkwater een bedrag per kubieke meter (= 1.000 liter), samen met de kosten voor de afvoer en zuivering. Daarnaast rekent uw drinkwaterbedrijf ook een vastrecht (= vaste vergoeding) aan. Dit is een jaarlijkse vergoeding per aftakking (of per wooneenheid indien er op een aftakking meerdere wooneenheden beleverd worden) die bijdraagt in de kosten van het drinkwaternet en de administratieve verwerking van de klantgegevens. Dat zijn de kosten die wij maken om u, op elk moment van de dag, drinkbaar water te leveren. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen en vernieuwen van onze leidingen. De vaste kosten staan dus los van uw verbruik.

Aanrekening per wooneenheid

In uitvoering van het Algemeen Waterverkoopreglement rekent De Watergroep het vastrecht per aftakking aan en waar meer dan één wooneenheid is, per wooneenheid. 

Bekijk hier de folder 'Wijziging vaste vergoeding'.

Veelgestelde vragen

Bekijk hier de meest gestelde vragen en antwoorden: 

 

 • Waar vind ik de rechtvaardiging dat het vastrecht per wooneenheid mag aangerekend worden?

  Deze rechtvaardiging kan u terugvinden in het Algemeen Waterverkoopreglement, artikel 14, paragraaf 4: "De vaste vergoeding (=vastrecht) is een jaarlijks vast bedrag onafhankelijk van het waterverbruik van de abonnee. De exploitant kan een vaste vergoeding aanrekenen per wooneenheid."

  De Watergroep heeft de toelating van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie gekregen (E3.P02/2013D07096/JEB2) om de vaste vergoeding (=vastrecht) per wooneenheid aan te rekenen.

 • Wat is de definitie van een wooneenheid?

  Elke eenheid in een woongebouw die ontworpen of aangepast is om afzonderlijk te worden gebruikt en die minstens over de volgende woonvoorzieningen beschikt: een woonruimte in combinatie met een toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette. Deze definitie is terug te vinden in het Algemeen Waterverkoopreglement.

 • Wat is de definitie van vastrecht?

  Het vastrecht (= vaste vergoeding) dekt alle kosten die De Watergroep voor u maakt om u op elk moment van de dag drinkbaar water te leveren. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen en vernieuwen van onze leidingen. Het vastrecht staat los van uw verbruik.

 • Is er een richtlijn/verplichting hoe dit moet doorgerekend worden aan de medebewoners?

  Neen. De Watergroep rekent het vastrecht (= vaste vergoeding) per wooneenheid aan, dit bedrag kan proportioneel verdeeld worden per wooneenheid. De syndicus /verantwoordelijke bepaalt zelf de verdeling.

 • Kan er een individuele bemetering (aparte watermeter) aangevraagd worden?

  Wanneer een individuele bemetering per wooneenheid wordt voorzien, dan neemt u best contact op met uw provinciale directie.

 • Dient er nog huur voor de watermeter betaald te worden?

  Nee, indien de aanrekening per wooneenheid gebeurt, dan vervalt de huur van de watermeter.
 • Wordt er 1 factuur per wooneenheid opgemaakt?

  Neen, bij een gemeenschappelijke watermeter wordt er nog steeds één gezamenlijke factuur opgemaakt, zoals voorheen.

 • Hoeveel bedraagt het vastrecht?

  De tarieven voor uw gemeente kan u bekijken via deze link.

 • Ik wil het aantal wooneenheden aanpassen. Hoe doe ik dat?

  Wens je het aantal wooneenheden aan te passen? Neem dan contact op met onze klantendienst.