Vacature werfleider/-toezichter (Vlaams-Brabant & Oost-Vlaanderen)

Plaats in de organisatie

De sectorale dienstencentra voeren de technisch-operationele taken uit binnen een bepaalde sector.

De provinciale directie is binnen De Watergroep verantwoordelijk voor de distributie van (drink)water in de regio, het onderhoud van het productie- en toevoersysteem, de dagelijkse bedrijfsvoering en de dienstverlening aan de klanten. Elke provinciale directie bestaat uit een aantal technische diensten, de klantendienst, de dienst interne ondersteuning en de sectorale dienstencentra.

Op dit ogenblik zijn er vacatures in:

 • Tienen (Vlaams-Brabant),
 • Lokeren (Oost-Vlaanderen). 

Functie

Je ondersteunt het hoofd van het sectoraal dienstencentrum bij het beheer van het distributienet, bij de dienstverlening naar onze klanten en bij de dagelijkse leiding van de medewerkers van het sectoraal dienstencentrum.

Dit zijn jouw belangrijkste taken:

De doelstellingen van het dienstencentrum in de praktijk brengen
 • Je plant en bereidt werken voor en volgt ze op (uitbreidingswerken, uitvoeren van huisaansluitingen, herstellingswerken, ...).
 • Je organiseert dienstverlenende activiteiten (rioleringsactiviteiten).
 • Je bereidt de werven voor, zowel technisch als administratief.
 • Je houdt toezicht op de werven.
 • Je handelt schadegevallen af.
De operationele leiding van medewerkers
 • Je verdeelt en coördineert het werk.
 • Je verzekert de kwaliteit van het opgeleverde werk.
 • Je zorgt voor de naleving van milieu- en veiligheidsvoorschriften.
 • Je bevordert de onderlinge samenwerking.
 • Je leidt medewerkers op en begeleidt ze.

Profiel

 • Je beschikt over een diploma hoger onderwijs, bachelor of een ander diploma zoals vermeld in het examenreglement, bij voorkeur in de richting bouwkunde, mechanica of elektromechanica.
 • Je bent vertrouwd met MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
 • Je beschikt over onze kerncompetenties klantgerichtheid, initiatief nemen, organisatiebetrokkenheid, samenwerken en voortdurend verbeteren.
 • Je hebt leidinggevende capaciteiten en je kunt een ploeg motiveren.
 • Je werkt probleemoplossend en planmatig.
 • Je beschikt over goede communicatievaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk).
 • Je kan goed zelfstandig werken, maar bent ook teamgericht.

Bijkomende vereisten

 • Je voldoet aan de formele deelnemingsvereisten (zie examenreglement).
 • Je bent bereid deel te nemen aan de wacht- en piketdienst.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.

Wij bieden

 • een stabiele tewerkstelling in een dynamische organisatie,
 • een tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur met de mogelijkheid tot statutaire aanstelling,
 • een brutomaandloon van minimum 2.682 euro. Het brutomaandloon wordt verhoogd in functie van relevante ervaring en bedraagt 3.035 euro bij 6 jaar relevante ervaring en 3.142 euro bij 9 jaar relevante ervaring,
 • maaltijdcheques van 8 euro en ecocheques van 1,25 euro per gewerkte dag,
 • vakantiegeld van 92% van het brutomaandloon,
 • een eindejaarstoelage van 74% van het brutomaandloon,
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding en/of de mogelijkheid tot gebruik van een dienstvoertuig voor woon-werkverkeer met aanrekening van fiscaal voordeel,
 • gratis hospitalisatieverzekering,
 • ruime opleidingskansen.

Interesse?

Vul uiterlijk op 31 januari 2017 het gestructureerde cv in:

Je kan het vereiste diploma opladen bij je inschrijving, ofwel ons bezorgen per post naar De Watergroep, afdeling HR, Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel, of via e-mail naar info.personeel@dewatergroep.be.

Je wordt via mail uitgenodigd voor de selectiegesprekken.

De selectieprocedure start in februari 2017. Klik hier door voor het examenreglement.

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met 

 • Voor de vacature in Tienen (Vlaams-Brabant):
  • Jos Vrijders, diensthoofd distributie, op het telefoonnummer 0496 57 47 86.
 • Voor de vacature in Lokeren (Oost-Vlaanderen):
  • Hervé Lagast, diensthoofd technische diensten, op het telefoonnummer 09 240 91 44.

Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden kan je contact opnemen met

 • Nadia De Clercq op het telefoonnummer 02 238 96 40,
 • Ellen Sackx op het telefoonnummer 02 238 94 34.

Om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op de verschillende groepen binnen de samenleving, willen wij talentvolle medewerkers met verschillende achtergronden in dienst nemen en laten doorgroeien. Wij willen verschillen benutten en doen bijdragen tot meer creativiteit en innovatie.