Vacature technisch assistent materialentechnologie Brussel

Plaats in de organisatie

De afdeling watertechnologie behoort tot de centrale directie techniek. Ze bundelt, ontwikkelt en valoriseert kennis inzake waterbehandeling, hydraulische modellering, industriële informatica en materialen.

De afdeling watertechnologie stelt ook watervoorzieningsplannen op als basis voor het meerjareninvesteringsprogramma technische infrastructuur. De expertise is verdeeld over 4 cellen binnen de afdeling watertechnologie. 

Momenteel is De Watergroep op zoek naar een gemotiveerde technisch assistent materialentechnologie voor de cel materialentechnologie.

Als technisch assistent werk je onder leiding van het celhoofd materialentechnologie die rapporteert aan het afdelingshoofd watertechnologie.

Functie

Je voert tekenopdrachten uit en je stelt technische voorschriften inzake leidingmaterialen en uitvoeringsplannen op voor De Watergroep. Je coördineert keuringsopdrachten en je zorgt voor de technische, logistieke en administratieve ondersteuning van de activiteiten van de cel materialentechnologie.

Dit zijn jouw belangrijkste taken:

 • Je tekent met behulp van CAD-software nieuwe mechanische stukken en leidingcomponenten.
 • Je maakt de technische voorschriften op voor leidingmaterialen die gebruikt worden binnen De Watergroep, AquaFlanders en Belgaqua en je verzorgt de verspreiding ervan.
 • Je ontwerpt uitvoeringsplannen met principetekeningen, werktuigbouwkundige detailschetsen en stuklijsten voor De Watergroep en voor AquaFlanders.
 • Je verricht autonoom opzoekingswerk over nieuw te ontwerpen systemen en mechanische stukken.
 • Je maakt presentaties en folders op voor commercialisering van de nieuw ontworpen systemen en van de keurings- en controleopdrachten.
 • Je neemt deel aan beurzen betreffende het vakdomein.
 • Je neemt deel aan standaardisatie- en projectvergaderingen van de werkgroep materialen.
 • Je maakt documentatie en studiedossiers van leidingmaterialen op en je houdt dit steeds actueel.
 • Je plant en coördineert de keuringsopdrachten voor De Watergroep en voor derden (Vlaamse en Waalse drinkwaterbedrijven en de industrie).
 • Je staat in voor de logistieke ondersteuning van de keurders.
 • Je maakt prijsoffertes op voor keurings- en controleopdrachten voor derden en je verzorgt de facturatie hiervan.
 • Je voert grondresistiviteits- en bodemonderzoeken uit voor De Watergroep en derden.
 • Je fungeert als helpdesk voor verschillende interne diensten, aannemers, fabrikanten, AquaFlanders en Belgaqua.

Profiel

 • Je beschikt over een diploma hoger onderwijs, bachelor of een ander diploma zoals vermeld in het examenreglement, in een technische richting bij voorkeur werktuigkunde of elektromechanica.
 • Je hebt grondige kennis van geïnformatiseerd 2D tekenen en kennis van 3D tekenen met CAD-software.
 • Je hebt grondige kennis van technisch (werktuigbouwkundig) tekenen.
 • Je beschikt over onze kerncompetenties klantgerichtheid, initiatief nemen, organisatiebetrokkenheid, samenwerken en voortdurend verbeteren.
 • Je werkt nauwgezet.
 • Je kan een probleem analyseren.
 • Je kan plannen en je bent resultaatgericht.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk).
 • Je bent flexibel en betrouwbaar.

Bijkomende vereisten

Je voldoet aan de formele deelnemingsvereisten (zie examenreglement).

Wij bieden

 • een stabiele tewerkstelling in een dynamische organisatie,
 • een tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur met de mogelijkheid tot statutaire aanstelling,
 • ruime kansen voor het volgen van opleidingen in het vakdomein,
 • een brutomaandloon van minimum 2.682 euro. Het brutomaandloon wordt verhoogd in functie van relevante ervaring en bedraagt 3.035 euro bij 6 jaar relevante ervaring en 3.142 euro bij 9 jaar relevante ervaring,
 • maaltijdcheques van 8 euro en ecocheques van 1,25 euro per gewerkte dag,
 • vakantiegeld van 92% van het brutomaandloon,
 • een eindejaarstoelage van 74% van het brutomaandloon,
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding,
 • een tewerkstelling op 5 minuten loopafstand van het treinstation Brussel-Noord,
 • een vergoeding voor de persoonlijke internetaansluiting thuis,
 • gratis hospitalisatieverzekering.

Interesse?

Vul uiterlijk op 28 februari januari 2017 het gestructureerde cv in. Je kan het vereiste diploma daar opladen, ons per post bezorgen (De Watergroep, afdeling HR, Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel) of via e-mail versturen naar info.personeel@dewatergroep.be.

Je wordt via mail uitgenodigd voor de selectieproeven. Klik hier door naar het examenreglement.

De selectieprocedure start begin maart 2017. 

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met:

 • Jos Robeyns, celhoofd materialentechnologie, op het telefoonnummer 02 238 94 64 of 0496 57 47 32

Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden kan je contact opnemen met:

 • Nadia De Clercq op het telefoonnummer 02 238 96 40,
 • Ellen Sackx op het telefoonnummer 02 238 94 34.

Om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op de verschillende groepen binnen de samenleving, willen wij talentvolle medewerkers met verschillende achtergronden in dienst nemen en laten doorgroeien. Wij willen verschillen benutten en doen bijdragen tot meer creativiteit en innovatie.