Vacature projectingenieur bouwkunde / leidingen (Brussel)

Plaats in de organisatie

De afdeling projectengineering behoort tot de centrale directie techniek. Ze staat in voor het ontwerpen, het aanbesteden en het bewaken van de uitvoering van technische installaties (gebouwen, elektromechanische installaties en leidingnetwerken).

Als projectingenieur projectengineering werk je onder leiding van de celverantwoordelijke, die rapporteert aan het afdelingshoofd projectengineering.

Op dit ogenblik zoeken we projectingenieurs met specialisatie in bouwkunde en aanleg van toevoerleidingen, voornamelijk voor het opvolgen van projecten in Vlaams-Brabant en Limburg, en met als eventuele bijkomende opdracht het organiseren van de veiligheidscoördinatie.

Functie

Je staat in voor het leiden van hetzij bouwkundige projecten van installaties voor de productie, transport en opslag van water, hetzij projecten inzake de aanleg van toevoerleidingen Je bent verantwoordelijk vanaf de ontwerpfase tot en met de uitvoering van de werken, alsook voor de finale indienststelling.

In het kader van de wetgeving op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen kan je ook aangesteld worden als veiligheidscoördinator ontwerp, waar dit van toepassing is, en dit zowel voor projecten inzake bouwkunde, elektromechanica als leidingen

Dit zijn jouw belangrijkste opdrachten:

Als projectleider:
 • Als projectingenieur bouwkunde werk je de detailengineering uit (bouwkundige plannen en bestek) in het kader van nieuwbouw of renovatie en aanpassingen van (technische) gebouwen en kunstwerken.
  • Laatstejaarsstudenten kunnen ook deelnemen aan de selectieprocedure.
 • Als projectingenieur leidingen werk je de detailengineering uit (tracé-onderzoek, ontwerpplannen en bestek) in het kader van de aanleg van nieuwe of de aanpassing van bestaande toevoerleidingen.
 • Je staat in voor de planning en de volledige coördinatie van de toegewezen projecten:
 • ontwerpen opmaken en tekenwerk begeleiden,
  • de volledige gunningsprocedure uitvoeren,
  • de planning en het budget opmaken, opvolgen en sturen,
  • de uitvoering en de indienststelling opvolgen,
  • de werkzaamheden van het projectteam operationeel organiseren,
  • de projectcommunicatie en -administratie organiseren, …
 • Je voert knelpuntanalyses uit rond bestaande infrastructuren.
 • Je stuurt de processen van ontwerp en uitvoering op het gebied van veiligheid, milieuregelgeving en andere wettelijke normeringen.
 • Je werkt mee aan het uitwerken van richtlijnen, technische fiches, … met het oog op de standaardisatie van materialen, machines, enz. van technische gebouwen of leidingen en met het oog op de uniformisering van de werkprocessen voor alle medewerkers die betrokken zijn bij de bouw van technische infrastructuur en gebouwen of de aanleg van leidingen.
Als veiligheidscoördinator ontwerp(*):

(*) wetgeving tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

 • Je maakt risicoanalyses op in het kader van de uit te voeren werkzaamheden en begeleidt de projectleider bij het verdere ontwerp voor deze aspecten.
 • Je stelt het veiligheids- en gezondheidsplan op voor opname in het bestek en start het coördinatiedagboek.
 • Je controleert of inschrijvingen voor opdrachten van werken voldoen aan de veiligheidsmaatregelen.
 • Je schrijft contracten uit voor veiligheidscoördinatie verwezenlijking, verzorgt het beheer van deze contracten en volgt de aanstelling van de veiligheidscoördinator verwezenlijking per project op.
 • Je staat stelt richtlijnen op en zorgt voor kennisdeling binnen de organisatie.

Profiel

 • Je hebt een diploma master of een ander diploma zoals vermeld in het examenreglement, bij voorkeur master in de industriële wetenschappen en bij voorkeur richting bouwkunde.
 • Je hebt een goede kennis (op masterniveau) van bouwkunde en milieutechnologie.
 • Je hebt een goede kennis van uitvoeringstechnieken en gebruikte materialen.
 • Je hebt kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften.
 • Je hebt kennis van projectmanagement.
 • Je hebt kennis van de courante software.
 • Kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten is een pluspunt
 • Je beschikt over onze kerncompetenties klantgerichtheid, organisatiebetrokkenheid, samenwerken, creativiteit en voortdurend verbeteren.
 • Je kan een probleem analyseren en vervolgens een oordeel vormen.
 • Je kan organiseren en zorgt voor de nodige voortgangscontrole.
 • Je bent resultaatgericht en betrouwbaar.
 • Je bent communicatievaardig (schriftelijk en mondeling) en onderhandelingsvaardig.

Bijkomende vereisten

 • Je voldoet aan de formele deelnemingsvereisten (klik hier voor het examenreglement).
 • Je beschikt over een rijbewijs B.

Wij bieden

 • een stabiele tewerkstelling in een dynamische organisatie,
 • een tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur met de mogelijkheid tot statutaire aanstelling,
 • ruime kansen voor het volgen van (vaktechnische) opleidingen, in het bijzonder wat het domein veiligheidscoördinatie, preventie en bescherming betreft,
 • een bruto maandloon van minimum 3.425 euro. Het bruto maandloon wordt verhoogd in functie van relevante ervaring en bedraagt 3.910 euro bij 3 jaar relevante ervaring en 4.123 euro bij 6 jaar relevante ervaring,
 • maaltijdcheques van 8 euro en ecocheques van 1,25 euro per gewerkte dag,
 • vakantiegeld van 92% van het brutomaandloon,
 • een eindejaarstoelage van 74% van het brutomaandloon,
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding
 • een tewerkstelling op 5 minuten loopafstand van het treinstation Brussel-Noord,
 • de mogelijkheid om op regelmatige basis te telewerken en een vergoeding voor de persoonlijke internetaansluiting thuis,
 • gratis hospitalisatieverzekering,

Interesse?

Vul het gestructureerde cv in. Je kan het vereiste diploma opladen, ons per post bezorgen (De Watergroep, afdeling HR, Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel) of via e-mail versturen naar info.personeel@dewatergroep.be.

Je wordt via mail uitgenodigd voor de selectieproeven.

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met:

Gert Danckaers, afdelingshoofd projectengineering, op het telefoonnummer 02 238 94 65 of 0496 57 47 95.

Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden kan je contact opnemen met:

 • Nadia De Clercq op het telefoonnummer 02 238 96 40
 • Ellen Sackx op het telefoonnummer 02 238 94 34.

Om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op de verschillende groepen binnen de samenleving, willen wij talentvolle medewerkers met verschillende achtergronden in dienst nemen en laten doorgroeien. Wij willen verschillen benutten en doen bijdragen tot meer creativiteit en innovatie.