Vacature procesingenieur watertechnologie (Brussel)

Plaats in de organisatie

De afdeling watertechnologie behoort tot de centrale directie techniek. Ze bundelt, ontwikkelt en valoriseert kennis inzake waterbehandeling, hydraulische modellering, industriële informatica en materialen.

De afdeling watertechnologie stelt ook watervoorzieningsplannen op als basis voor het meerjareninvesteringsprogramma technische infrastructuur. De expertise is verdeeld over 4 cellen binnen de afdeling watertechnologie.

Momenteel is De Watergroep op zoek naar een gemotiveerde procesingenieur voor de cel waterbehandeling.

Als procesingenieur werk je onder leiding van het celhoofd waterbehandeling die rapporteert aan het afdelingshoofd watertechnologie.

Functie

Geboeid door een duurzame productie van kwalitatief hoogstaand drinkwater?

Als procesingenieur ben je verantwoordelijk voor de technologie in de domeinen waterbehandelingsapparatuur en chemische producten, voor het uitvoeren van studies in het kader van het programma onderzoek en ontwikkeling en adviesverlening aan andere afdelingen binnen het bedrijf. Je staat ook in voor het reststoffenbeleid en het duurzaam hergebruik van de reststoffen binnen een in ontwikkeling zijnde circulaire economie.

Dit zijn jouw belangrijkste opdrachten:

 • Je ondersteunt bij de opmaak van concepten, haalbaarheidsstudies en voorontwerpen van te bouwen of te renoveren waterbehandelingsinstallaties.
 • Je verricht onderzoek naar de meest optimale waterbehandelingsapparatuur en doseerproducten en naar meetmethoden voor bewaking van de waterkwaliteit.
 • Op basis daarvan werk je de technische voorschriften uit en maak je de aankoopdossiers op inzake apparatuur en producten voor de waterbehandeling.
 • Je werkt de methodologie uit voor het onderhoud en de kalibratie van de apparatuur en voor de kwaliteitscontrole bij levering van chemische producten.
 • Je staat in voor het beleid aangaande de reststoffen bij de productie van drinkwater. Je zoekt daarbij naar mogelijkheden inzake duurzaam hergebruik van de reststoffen binnen de circulaire economie.
 • Je ontwikkelt kennismanagement inzake de vakdomeinen om kennis en informatie te delen en beschikbaar te maken binnen de organisatie.
 • Je werkt pilootinstallaties uit, volgt ze op, rapporteert erover en implementeert de resultaten in de praktijk.
 • Je bouwt vakkennis en expertise op door wetenschappelijke literatuur op te volgen en deel te nemen aan conferenties en workshops. Je volgt beleidsmatige ontwikkelingen op en kan de verworven kennis daadwerkelijk gebruiken en toepassen in waterbehandelingsinstallaties van De Watergroep.

Profiel

 • Je beschikt over een master diploma bij voorkeur in de richting scheikunde of materiaalkunde of (bio)ingenieurswetenschappen / industriële wetenschappen bij voorkeur in de richting scheikunde, materiaalkunde of milieutechnologie.
 • Je hebt kennis van de gebruikelijke informaticatoepassingen (o.a. MS Office).
 • Je kan goed projectmatig werken.
 • Je beschikt over onze kerncompetenties klantgerichtheid, initiatief nemen, organisatiebetrokkenheid, samenwerken en voortdurend verbeteren.
 • Je werkt probleemoplossend en planmatig.
 • Je beschikt over sterke communicatievaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling).
 • Je bent resultaatgericht en besluitvaardig.
 • Je bent betrouwbaar en je hebt verantwoordelijkheidszin.

Bijkomende vereisten

 • Je voldoet aan de formele deelnemingsvereisten (klik hier voor het examenreglement).
 • Je beschikt over een rijbewijs B.

Wij bieden

 • een stabiele tewerkstelling in een dynamische organisatie,
 • een tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur met de mogelijkheid tot statutaire aanstelling,
 • ruime kansen voor het volgen van opleidingen in het vakdomein,
 • een bruto maandloon van minimum 3.425 euro. Het bruto maandloon wordt verhoogd in functie van relevante ervaring en bedraagt 3.910 euro bij 3 jaar relevante ervaring en 4.123 euro bij 6 jaar relevante ervaring,
 • maaltijdcheques van 8 euro en ecocheques van 1,25 euro per gewerkte dag,
 • vakantiegeld van 92% van het brutomaandloon,
 • een eindejaarstoelage van 74% van het brutomaandloon,
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding,
 • een tewerkstelling op 5 minuten loopafstand van het treinstation Brussel-Noord,
 • de mogelijkheid om op regelmatige basis te telewerken en een vergoeding voor de persoonlijke internetaansluiting thuis,
 • gratis hospitalisatieverzekering.

Interesse?

Vul uiterlijk op 31 januari 2017 het gestructureerde cv in. Je kan het vereiste diploma opladen, ons per post bezorgen (De Watergroep, afdeling HR, Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel) of via e-mail versturen naar info.personeel@dewatergroep.be.

Je wordt via mail uitgenodigd voor de selectieproeven. Klik hier door voor het examenreglement.

De selectieprocedure start in februari.

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met:

 • Liesbeth Verdickt, procesingenieur waterbehandeling-celverantwoordelijke, op het telefoonnumer 02 238 95 51 of 0499 58 35 27

Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden kan je contact opnemen met:

 • Nadia De Clercq op het telefoonnummer 02 238 96 40
 • Ellen Sackx op het telefoonnummer 02 238 94 34.

Om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op de verschillende groepen binnen de samenleving, willen wij talentvolle medewerkers met verschillende achtergronden in dienst nemen en laten doorgroeien. Wij willen verschillen benutten en doen bijdragen tot meer creativiteit en innovatie.