Vacature deskundige waterveiligheidsplannen

Plaats in de organisatie

De afdeling waterbronnen en milieu behoort tot de centrale directie techniek en staat in voor:

 • het duurzaam beheren van de watervoorraden,
 • het ontwikkelen en realiseren van een gebiedsgericht en effectief beschermingsbeleid van de bronnen,
 • het optimaal managen van de grondwaterputten,
 • de coördinatie van de implementatie van waterveiligheidsplannen,
 • de coördinatie van de bedrijfsinterne milieuzorg.

Als deskundige waterveiligheidsplannen ressorteer je onder de risico-analist waterveiligheidsplannen die rapporteert aan het afdelingshoofd waterbronnen en milieu. Je werkt samen met collega’s van de eigen afdeling, van andere afdelingen binnen de directie techniek en van de provinciale directies.

Functie

Via de waterveiligheidsplannen wordt van bron tot tap nagegaan of er een significant risico bestaat dat het water dat wordt geleverd niet voldoet aan de drinkwaternormen en/of er watertekorten kunnen optreden. Als deskundige waterveiligheidsplannen ondersteun je de implementatie van de waterveiligheidsplannen en de uitvoering van risico-analyses om zo te zorgen dat er steeds water, dat voldoet aan de drinkwaternormen, kan worden geleverd.

Dit zijn jouw belangrijkste taken:

 • Je beschrijft samen met de andere medewerkers van de directie techniek voor elke installatie de processtappen die deel uitmaken van het productieproces, opgesplitst in winning, behandeling, opslag en distributie.
 • Je identificeert de gevaren en de risico’s in het drinkwaterproductieproces en je beschrijft de mogelijke gevolgen voor de waterkwaliteit en de waterkwantiteit bij falen van de onderdelen ervan.
 • Je interpreteert kwaliteitsdata in de verschillende stappen van het productieproces in functie van de te realiseren risico-analyse.
 • Je bereidt de risico-analyses voor door het opzoeken van informatie in Lims, GIS, Grondwaterdatabank (Porteau), en je formuleert verbetervoorstellen voor optimalisatie van de risico-analyse.
 • Je voert plaatsbezoeken uit en licht de installatie kritisch door in kader van het opstellen van de risico-analyse.
 • Je formuleert in functie van de geïdentificeerde risico’s voorstellen m.b.t ontwerp en renovatierichtlijnen.
 • Je geeft aan waar procedures en werkinstructies ontbreken en reikt hiervoor input aan.
 • Je geeft input voor noodzakelijke risicobeheersingsmaatregelen.
 • Je evalueert kritisch de resultaten van de risico-analyse en de voorgestelde beheersmaatregelen.
 • Je volgt de uitvoering en stand van zaken van acties en te nemen maatregelen mee op en je rapporteert hierover aan de risico-analist waterveiligheidsplannen.

Profiel

 • Je hebt een diploma hoger onderwijs, bachelor of daarmee gelijkgesteld, bij voorkeur in de richting scheikunde of wetenschappen.
 • Je hebt grondige kennis van de principes van risico-analyses.
 • Kennis van het concept van waterveiligheidsplannen en inzicht in het proces van drinkwaterproductie  en –distributie is een pluspunt.
 • Kennis van de wetgeving in relatie tot drinkwatervoorziening is een pluspunt.
 • Je hebt kennis van de courante software, met grondige kennis van Excel.
 • Je hebt kennis van programmering in Matlab, Python of gelijkaardige software, of je bent bereid dit aan te leren.
 • Je beschikt over onze kerncompetenties: klantgerichtheid, zin voor initiatief, organisatiebetrokkenheid, samenwerken en voortdurend verbeteren.
 • Je bent sterk in probleemanalyse.
 • Je kan resultaatgericht werken en je kan ook de voortgangscontrole bewaken.
 • Je bent contact- en communicatievaardig (schriftelijk en mondeling).
 • Je bent nauwgezet en betrouwbaar.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en je bent bereid om regelmatig verplaatsingen over heel Vlaanderen te doen.

Wij bieden

 • een stabiele tewerkstelling in een dynamische organisatie,
 • een tewerkstelling met een contract van bepaalde duur voor 2 jaar,
 • een brutomaandloon van minimum 2.682 euro (wordt verhoogd in functie van vorige tewerkstellingen bij de overheid en bedraagt 2.824 euro bij 2 jaar ervaring en 2.953 euro bij 3 jaar ervaring),
 • maaltijdcheques van 8 euro en ecocheques van 1,25 euro per gewerkte dag,
 • vakantiegeld van 92% van het brutomaandloon,
 • een eindejaarstoelage van 74% van het brutomaandloon,
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding,
 • gratis hospitalisatieverzekering.

Interesse?

Vul het gestructureerde cv in.

Je kan het vereiste diploma daar opladen, ons per post bezorgen (De Watergroep, afdeling HR, Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel) of via e-mail versturen naar info.personeel@dewatergroep.be.

Je wordt via mail uitgenodigd voor de selectieproeven. 

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met

 • Tom Diez, afdelingshoofd waterbronnen en milieu, op het telefoonnummer 02 238 94 32,
 • Kaat Blockx, projectmanager waterveiligheidsplannen, op het telefoonnummer 02 238 96 22.

Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden kan je contact opnemen met

 • Nadia De Clercq op het telefoonnummer 02 238 96 40,
 • Ellen Sackx op het telefoonnummer 02 238 94 34.

Om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op de verschillende groepen binnen de samenleving, willen wij talentvolle medewerkers met verschillende achtergronden in dienst nemen en laten doorgroeien. Wij willen verschillen benutten en doen bijdragen tot meer creativiteit en innovatie.