Tariefplan 2017-2022

De Waterregulator heeft het door De Watergroep voorgelegde tariefpad en de eruit voortvloeiende maximumtarieven, onderbouwd door het tariefplan voor de periode 2017-2022 niet goedgekeurd. De WaterRegulator heeft evenwel de maximumtarieven goedgekeurd voor 2017.

De tarieven voor 2017 kunnen worden geïndexeerd volgens de formule zoals bepaald in het decreet en volgens de methodiek van het tariefplan. Dit geeft onderstaand resultaat, bevestigd door de WaterRegulator.

Geïndexeerd tarief 2017 (excl. btw)

Omschrijving 2016 2017
Basistarief huishoudelijke klanten in €/m3 1,48 1,7254
Comforttarief huishoudelijke klanten in €/m3 2,96 3,4508

Vlak tarief verbruik < 500 m3 voor niet-huishoudelijke klanten in €/m3

1,73 1,9958