Tariefplan 2017-2022

In 2016 hebben alle Vlaamse drinkwaterbedrijven voor het eerst een tariefplan met een tariefpad voor de komende 6 jaar ingediend bij Waterregulator VMM. Het tarief van 2017 werd bepaald op basis van het tariefplan.

Het tariefplan licht de verwachte prijs voor de productie en levering van drinkwater toe. Het houdt daarbij rekening met de wil om de kwaliteit en de kwantiteit van ruw water als grondstof veilig te stellen en om de service te verbeteren. Dat laatste kan via de levering van zacht water, maar ook door een beter klantencontact en minder hinder bij werken. Daarnaast houdt het tariefplan ook rekening met de bijkomende middelen die nodig zijn voor het opstellen van waterveiligheidsplannen, de toename van de piekverbruiken en met het feit dat grote delen van het waterdistributienetwerk aan vervanging toe zijn.

Geïndexeerd tarief 2017 (excl. btw)

Omschrijving 2016 2017
Basistarief huishoudelijke klanten in €/m3 1,48 1,7254
Comforttarief huishoudelijke klanten in €/m3 2,96 3,4508

Vlak tarief verbruik < 500 m3 voor niet-huishoudelijke klanten in €/m3

1,73 1,9958