Organisatie

De Watergroep heeft een koepelstructuur die haar in staat stelt de voordelen als grootste speler op de Vlaamse drinkwatermarkt te combineren met een sterke lokale verankering.

De centrale directie staat in voor grote infrastructuurwerken met betrekking tot productie en toevoer. Daarnaast zijn er een aantal ondersteunende diensten die hun expertise ter beschikking stellen van de provinciale directies.

De provinciale directies zijn verantwoordelijk voor de distributie van (drink)water en de afvoer van afvalwater. De sectorale dienstencentra binnen de provinciale directies zijn het kloppende hart van onze dienstverlening, dicht bij onze klanten en vennoten.

Het beleid en de dagelijkse leiding van De Watergroep zijn in handen van: