Domiciliëren: gemakkelijk en steeds op tijd

factuur Maak het uzelf gemakkelijk en kies voor een domiciliëring. De betaling gebeurt automatisch en u vermijdt herinneringen en kosten voor laattijdig betalen. Wenst u een domiciliëring voor uw drinkwaterfactuur? Volg dan volgende werkwijze:

  • Stuur een brief of e-mail naar de klantendienst van uw provinciale directie (klik hier voor de contactgegevens). Vermeld in uw brief of e-mail uw klantrekeningnummer en het IBAN-rekeningnummer waarop u de domiciliëring wenst te activeren. Uw klantrekeningnummer kan u terugvinden bovenaan op uw factuur.
  • Zodra uw aanvraag door ons verwerkt wordt, krijgt u van De Watergroep een mandaatformulier toegestuurd dat ondertekend en ingevuld teruggestuurd moet worden. U ontvangt dit mandaatformulier samen met een gefrankeerde omslag, zodat u dit kosteloos aan ons kan bezorgen.
  • Na ontvangst van het ondertekende mandaat, is het SEPA-Europees domiciliëringsmandaat actief en worden de facturen automatisch geïnd via uw financiële instelling.
  • Is uw domiciliëring niet correct uitgevoerd? Dan kan u uw drinkwaterfactuur betalen op het rekeningnummer BE90 0969 2800 0132.