Uw factuur stap voor stap

Hoe is uw waterfactuur opgebouwd?

Via uw waterfactuur betaalt u voor alle waterkosten:

 • de productie en levering van drinkwater
  Dit is de prijs voor de levering van drinkwater bij u thuis. 
 • de zuivering van uw afvalwater
  Deze bijdrage is bestemd voor de grote zuiveringsinstallaties en de collectoren die het afvalwater ernaartoe brengen.
 • de afvoer van uw afvalwater
  Deze bijdrage is bestemd voor de aanleg en het onderhoud van de rioleringen. Zij verschilt van gemeente tot gemeente.

Klik hieronder op de groene onderdelen voor meer informatie over dat onderdeel van uw waterfactuur.

Maak het uzelf gemakkelijk en betaal uw waterfactuur via domiciliëring of Zoomit.

Uitleg bij de verschillende elementen van de factuur

Uw klantgegevens

Hier vindt u uw klantgegevens, het factuurnummer en de factuurdatum.

Hou deze gegevens steeds bij de hand wanneer u ons contacteert. Ze stellen ons in staat u snel verder te helpen.

Terug naar boven.

Inlichtingen

Onder 'Inlichtingen' kan u de contactgegevens terugvinden van onze klantendienst.

Terug naar boven.

Leveringsadres

Hier kan u het leveringsadres terugvinden waarop deze waterfactuur van toepassing is. Het Service-ID is uw leveringseenheidsnummer.

Terug naar boven.

Verbruiksperiode

De verbruiksperiode omvat de volledige periode waarop de waterfactuur is berekend.

Terug naar boven.

Te betalen

Dit is het bedrag dat u dient te betalen voor de aangegeven datum. Zo vermijdt u aanmaningskosten voor laattijdige betaling.

Terug naar boven.

Mededeling

Neem bij betaling steeds de gestructureerde mededeling op. Dit helpt ons om de betaling automatisch terug te vinden. Betaal uw waterfactuur voor de aangegeven datum, zo vermijdt u een aanmaningskost van 7,5 euro.

Terug naar boven.

Tussentijdse facturen

Op basis van de jaarlijkse afrekening wordt het bedrag van de tussentijdse facturen voor het volgende jaar bepaald.

Terug naar boven.

Image Map

Verbruiksgegevens

U vindt hier naast uw meterstand alle relevante gegevens met betrekking tot deze waterfactuur:

 • de begin- en einddatum van de verbruiksperiode
 • uw huidige meterstand
 • uw vorige meterstand
 • uw verbruik
 • de manier waarop de meterstand werd doorgegeven (door uzelf of door onze indexopnemer)

Terug naar boven.

Korting op het vastrecht

De korting op het vastrecht van uw waterfactuur geldt voor maximaal 5 gedomicilieerde personen per wooneenheid. De totale korting kan dus maximaal even hoog zijn als het aangerekende vastrecht. De Watergroep gebruikt de gegevens van het Rijksregister op 1 november van het vorige jaar om uw korting voor dit jaar te berekenen.

Terug naar boven.

Vaste vergoeding per wooneenheid

Tot eind 2015 wordt een vaste vergoeding aangerekend. Vanaf 2016 spreken we van 'vastrecht' voor zowel drinkwater, afvoer en zuivering. U vindt hier de vaste vergoeding, omgerekend naar de verbruiksperiode. De vaste vergoeding is een jaarlijkse vergoeding per wooneenheid die bijdraagt in de kosten van het drinkwaternet en de administratieve verwerking van de klantengegevens. Een wooneenheid is een eenheid in een woongebouw die ontworpen of aangepast is om afzonderlijk te worden gebruikt en die minstens over de volgende woonvoorzieningen beschikt: een woonruimte in combinatie met een toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette.

Terug naar boven.

Vastrecht drinkwater

Het vastrecht is een jaarlijkse vergoeding per wooneenheid die bijdraagt in de kosten van het drinkwaternet en de administratieve verwerking van de klantengegevens.

Een wooneenheid is een eenheid in een woongebouw die ontworpen of aangepast is om afzonderlijk te worden gebruikt en die minstens over de volgende woonvoorzieningen beschikt: een woonruimte in combinatie met een toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette.

Terug naar boven.

Korting gedomicilieerden vastrecht

Per gedomicilieerde krijgt u een korting van 20% op het vastrecht drinkwater. Belangrijk! De korting geldt voor maximaal 5 gedomicilieerde personen per wooneenheid. De totale korting kan dus maximaal even hoog zijn als het aangerekende vastrecht. De Watergroep gebruikt de gegevens van het Rijksregister op 1 november van het vorige jaar om uw korting voor dit jaar te berekenen.

Terug naar boven.

Te betalen verbruik

Hier kan u de verbruiksperiode, het tarief en de verbruikte hoeveelheid drinkwater terugvinden tot en met 31 december 2015. Vanaf 1 januari 2016 hanteert De Watergroep andere tarieven (zie kader hieronder). Dit tarief omvat zowel de productie als de levering van uw drinkwater.

Terug naar boven.

Verbruik drinkwater basistarief

Hier kan u uw verbruik terugvinden dat aangerekend wordt aan het basistarief. Het basistarief = 30 m³ per wooneenheid + 30 m³ per gedomicilieerde per jaar.

Terug naar boven.

Verbruik drinkwater comforttarief

Hier kan u uw verbruik terugvinden dat aangerekend wordt aan het comforttarief. U betaalt het comforttarief voor al het water dat u méér verbruikt dan het basisverbruik. Het comforttarief is twee keer het basistarief.

Terug naar boven.

Vastrecht afvoer

Sinds 1 januari 2016 geldt een vastrecht (= vaste vergoeding) om uw afvalwater af te voeren, omgerekend naar de verbruiksperiode. Let op: de tarieven voor afvoer op deze voorbeeldfactuur zijn niet correct (de juiste tarieven worden binnenkort opgeladen).

Terug naar boven.

Korting gedomicilieerden vastrecht afvoer

Per gedomicilieerde krijgt u een korting van 20% op het vastrecht voor de afvoer van uw afvalwater. Belangrijk! De korting geldt voor maximaal 5 gedomicilieerde personen per wooneenheid. De totale korting kan dus maximaal even hoog zijn als het aangerekende vastrecht.

De Watergroep gebruikt de gegevens van het Rijksregister op 1 november van het vorige jaar om uw korting voor dit jaar te berekenen.

Terug naar boven.

Image Map

Bijdrage voor de afvoer van drinkwater

Tot 31 december 2015 betaalde u een bijdrage voor de afvoer van uw afvalwater. Vanaf 1 januari 2016 wordt deze bijdrage vervangen door het vastrecht voor de afvoer van uw afvalwater. Let op: de tarieven voor afvoer op deze voorbeeldfactuur zijn niet correct (de juiste tarieven worden binnenkort opgeladen).

Terug naar boven.

Bijdrage afvoer basistarief

Deze bijdrage is bedoeld voor de aanleg en het onderhoud van de rioleringen. Ze verschilt van gemeente tot gemeente. Deze bijdrage wordt u aangerekend aan het basistarief. Het basistarief = 30 m³ per wooneenheid + 30 m³ per gedomicilieerde per jaar.

Terug naar boven.

Bijdrage afvoer comforttarief

Deze bijdrage is bedoeld voor de aanleg en het onderhoud van de rioleringen. Ze verschilt van gemeente tot gemeente. Deze bijdrage wordt u aangerekend aan het comforttarief. U betaalt het comforttarief voor al het water dat u méér verbruikt dan het basisverbruik. Het comforttarief is twee keer het basistarief.

Terug naar boven.

Vastrecht zuivering

Sinds 1 januari 2016 geldt een vastrecht (= vaste vergoeding) om uw afvalwater te zuiveren, omgerekend naar de verbruiksperiode.

Terug naar boven.

Korting gedomicilieerden vastrecht zuivering

Per gedomicilieerde krijgt u een korting van 20% op het vastrecht voor de zuivering van uw afvalwater. Belangrijk! De korting geldt voor maximaal 5 gedomicilieerde personen per wooneenheid. De totale korting kan dus maximaal even hoog zijn als het aangerekende vastrecht. De Watergroep gebruikt de gegevens van het Rijksregister op 1 november van het vorige jaar om uw korting voor dit jaar te berekenen.

Terug naar boven.

Bijdrage voor de zuivering van drinkwater

Tot 31 december 2015 betaalde u een bijdrage voor de zuivering van uw afvalwater. Vanaf 1 januari 2016 wordt deze bijdrage vervangen door het vastrecht voor de zuivering van uw afvalwater. De bijdrage voor de zuivering van drinkwater is bestemd voor de grote zuiveringsinstallaties en de collectoren die het afvalwater ernaartoe brengen.

Terug naar boven.

Bijdrage zuivering basistarief

De bijdrage voor de zuivering van drinkwater is bestemd voor de grote zuiveringsinstallaties en de collectoren die het afvalwater ernaartoe brengen. Deze bijdrage wordt u aangerekend aan het basistarief. Het basistarief = 30 m³ per wooneenheid + 30 m³ per gedomicilieerde per jaar.

Terug naar boven.

Bijdrage zuivering comforttarief

De bijdrage voor de zuivering van drinkwater is bestemd voor de grote zuiveringsinstallaties en de collectoren die het afvalwater ernaartoe brengen. Deze bijdrage wordt u aangerekend aan het comforttarief. U betaalt het comforttarief voor al het water dat u méér verbruikt dan het basisverbruik. Het comforttarief is twee keer het basistarief.

Terug naar boven.

Totale waterkost

Dit is uw totale waterkost voor de voorbije verbruiksperiode. Van dit bedrag worden de tussentijdse facturen nog afgetrokken om te komen tot het te betalen bedrag.

Terug naar boven.

Historische verbruiken

Hier kan u een overzicht terugvinden van uw verbruik van de afgelopen gebruikersprofiel, uitgedrukt in uw verbruik in kubieke meter drinkwater (m³), aantal dagen en het gemiddeld aantal liter dat u per dag verbruikt.

Terug naar boven.