Bouwen en verbouwen

Vraag tijdig uw drinkwateraftakking en uw keuring aan. De Watergroep geeft u graag alle nodige adviezen. Dit kan nutteloze werken en kosten vermijden. Neem bij vragen over de realisatie van uw aftakking op het drinkwaternet contact op met uw provinciale directie.

Het aanvragen van uw drinkwateraftakking bij nieuwbouw of verbouwing kan in 3 stappen. Indien u enkel putwater gebruikt mag u de eerste stap overslaan.

Stap 1: Een drinkwateraftakking aanvragen

Uw pand betreft een:

Enkele praktische tips

  • Voorzie de nodige ruimte. Voorzie voor het plaatsen van de watermeter(s) een vlot toegankelijke ruimte met een minimale hoogte van 2,20 meter, waar de watermeter horizontaal opgesteld kan worden op een hoogte van 50 centimeter tot 1 meter. Een vrije ruimte rond de watermeterset(s) van minimaal 60 centimeter hoog op 1,2 meter lang dient te worden behouden.
  • Plaats de watermeter(s) op een vorstvrije en droge plaats.
  • Voorzie een (dubbele) vochtbestendige houten plaat tegen de muur waar de watermeter wordt voorzien.

Stap 2: Keuring privé-waterafvoer aanvragen

Sinds geruime tijd wordt de gescheiden afvoer van het afval- en het hemelwater toegepast. Dit geldt zowel op het openbaar domein bij de aanleg van nieuwe rioleringen, als op het private domein. Een correcte afkoppeling is noodzakelijk om de zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren en wateroverlast te vermijden. Daarom is een verplichte keuring van de private waterafvoer opgenomen in het Algemeen Waterverkoopreglement van de Vlaamse Regering en in het Bijzonder Waterverkoopreglement van De Watergroep.

Stap 3: Keuring van uw binneninstallatie aanvragen

Iedere nieuwe of gerenoveerde sanitaire installatie moet worden gekeurd vooraleer zij in dienst kan worden gesteld. De basiskeuring gaat na of uw installatie beantwoordt aan de voorschriften van het technisch reglement van de Vlaamse drinkwaterbedrijven (AquaFlanders), het Belgaqua-Repertorium en de waterverkoopreglementen (Algemeen Waterverkoopreglement en het Bijzonder Waterverkoopreglement van De Watergroep).

Nog vragen?

Stel ze hier!