Er wordt een nieuwe leiding aangelegd in Rendestede vanaf het kruispunt met Roost tot het kruispunt met Heirebaan. De nieuwe waterleiding komt in de rijweg te liggen. Aangezien het om een grote toevoerleiding gaat en de rijweg smal is, wordt de rijweg ter hoogte van de werkzone afgesloten. Voor het doorgaand verkeer wordt er gedurende de volledige duur van de werken een omleiding voorzien in beide richtingen via Hof Van Lierstraat <-> Bovenkassei <-> Heidestraat / Heirebaan. Om de hinder tot een minimum te herleiden wordt er gewerkt in verschillende fases. De betrokken bewoners krijgen via bewonersbrieven de nodige informatie en instructies.

De Watergroep verontschuldigt zich voor de hinder.


Startdatum
28-02-2022

Einddatum
31-10-2022

Betrokken gebied
Ninove

Straten
Rendestede

Referentienummer
03_0000165095