Nationale en internationale onderzoeksprojectenDe Watergroep werkt o.a. rond:

  • slimme meters,
  • LH2ORA,
  • elektrische flexibiliteit,
  • behandeling IEX-regeneraat,
  • "Energie uit water" (masterproef),
  • TAPES

 

Slimme meters

De “slimme meter” en het “smart grid” klinken bekend in de oren vanuit de elektriciteitssector. Ook binnen de waterleidingsector zijn deze begrippen relevant. De afdeling watertechnologie onderzoekt de mogelijkheden van slimme meters, en bij uitbreiding slimme netwerken, vanuit het perspectief van een waterleidingbedrijf.

Enkele jaren geleden werden enkele proefprojecten opgestart i.s.m. de lokale distributienetbeheerders Eandis en Infrax. Enkele honderden klanten van De Watergroep werden uitgerust met een slimme watermeter. De meetdata werden via het communicatienetwerk van de distributienetbeheerder overgemaakt aan de databank van De Watergroep. De resultaten van deze proeven worden momenteel verwerkt.

 

LH2ORA

De Internet of Things (IoT) technologie brengt nieuwe opportuniteiten met zich mee om slimme watermeters te ontplooien. Het wordt nu mogelijk elektronische watermeters annex modem met batterijvoeding in te zetten, die hun data op een zeer goedkope manier foutloos kunnen doorgeven naar een centrale databank. Het is zelfs mogelijk een communicatie in 2 richtingen op te zetten, zodat de integratie van een aanstuurbare klep in de watermeter tot de mogelijkheden behoort. “Beheersing van de vraag” van de klant, budgetwatermeters, automatisch afsluiten wanneer een lek op de binnenhuisinstallatie wordt gedetecteerd, … Het wordt mogelijk. Er werd een proefproject met deze technologie op kleine schaal opgezet. Dit project, gedoopt LH2ORA, is een samenwerking met Vlakwa en de VUB. Deze proeven zullen de komende jaren voortgezet worden.

 

Elektrische flexibiliteit

Het voorbije jaar kwam het afschakelplan van Elia in de actualiteit. Op momenten van energieschaarste was het mogelijk om bepaalde zones in het land van het elektriciteitsnetwerk af te schakelen. Er werd opgeroepen om op deze momenten zo weinig mogelijk energie te verbruiken. De Watergroep ziet het als haar maatschappelijke taak hieraan mee te werken.

Het toevoernetwerk van De Watergroep beschikt over veel buffers onder de vorm van watertorens en reservoirs. Het tijdelijk stopzetten van pompen hoeft in veel gevallen geen invloed te hebben op de leveringszekerheid naar onze klanten toe: zij krijgen tijdens deze periode water uit de aangelegde buffers. Ons toevoernet is “elektrisch flexibel”.

Er werd een proefproject opgestart om deze elektrische flexibiliteit in de praktijk uit te testen. Wanneer er zich een tekort aan energie op het netwerk van Elia voordoet, zullen sommige pompen via de telemetrie automatisch gestopt worden. Bij overschotten aan energie worden pompen opgestart. Het behoud van de leveringszekerheid bij onze klanten is hierbij prioritair. De Watergroep wordt hiervoor vergoed door Elia. Voor deze proef wordt samengewerkt met een zogenaamde “aggregator”.

 

Nationale en internationale onderzoeksprojecten GrafiekNationale en internationale onderzoeksprojecten Grafiek

 

Uitleg bij grafieken: Op 1 juli 2015 rond 23 uur was er een groot tekort aan energie. 1 MWh elektriciteit koste op dit ogenblik 500 €. De pompen werden maximaal gestopt. Op 2 maart 2016 rond 4 uur was er een groot overschot aan energie. Elia betaalde 100 €/MWh om stroom te verbruiken. De pompen werden maximaal gestart.

 

Behandeling IEX-regeneraat

In 2015 werd het onderzoek verdergezet naar de mogelijkheid om het IEX-regeneraat te behandelen door een combinatie van nanofiltratie en elektrodialyse. Dit onderzoek gebeurde in samenwerking met VITO en KULeuven (Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen) in het kader van Operaqua en het VIS-traject De Blauwe Cirkel. Bijkomende piloottesten bevestigden de resultaten ui 2014 met betrekking tot de technische haalbaarheid van nanofiltratie en electrodialyse. Daarnaast werd een volume NOM-concentraat gegenereerd om de valoriseerbaarheid ervan als groeiverbeteraar in de tuinbouw te evalueren. Door de faculteit biowetenschappen van de HoGent werd de impact van het NOM-concentraat op de groei van 3 verschillende gewassen (bonen, sla en spinazie) onderzocht. Er kon geen significant effect worden vastgesteld van de behandeling met NOM-concentraat op de groei van de gewassen. Het ontbreken van een effect werd toegeschreven aan het zoutgehalte van het NOM-concentraat, dat ondanks de ontzouting door middel van elektrodialyse waarschijnlijk nog steeds te hoog ligt voor dergelijke toepassing.

 

KULeuven eindwerk: "Energie uit water"

2 studenten van de hogeschool De Nayer doen hun masterproef bij De Watergroep, over “Energie uit Water”. Het betreft een ontwerp van een verwarmings- en koelsysteem voor een theoretisch nieuwbouw appartementsgebouw met 25 appartementen waarbij de energie voor de verwarming via een warmtewisselaar en warmtepomp uit het drinkwater van De Watergroep wordt onttrokken (en toegevoegd in het geval van koeling). In dit ontwerp worden het rendement, de kostprijs en de CO2-impact vergeleken met een klassieke centrale verwarmingsinstallatie, alsook met een warmtepompsysteem op lucht en op bodem-warmte. Het doel is om na te gaan of het zinvol is om in de buurt van grote waterleidingen met relatief constant debiet energie uit water te halen om residentiële gebouwen te verwarmen (en te koelen).TAPES

TAPES is een samenwerkingsovereenkomst tussen De Watergroep, VITO en KWR voor de oprichting van een centrum voor Vlaams technologisch onderzoek voor water dat moet leiden tot een verbetering van de operationele bedrijfsvoering. Via deze samenwerking neemt De Watergroep ook deel aan een aantal themagroepen van het BTO-onderzoek voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven.