03-11-2019

LekverliesDe Watergroep heeft een ambitieus maar realistisch programma klaar om in de toekomst minder drinkwater verloren te laten gaan via lekverlies. ‘Tegen 2021 willen we 18 miljoen m³ water minder verliezen dan tot voor kort het geval was,’ stelt directeur-generaal Hans Goossens. ‘Dat wil zeggen 40 liter minder per aftakking per dag.’

‘Drinkwater is een kostbaar goed waar we duurzaam mee moeten omgaan,’ legt Hans Goossens uit. ‘Door de klimaatverandering worden we steeds vaker geconfronteerd met langdurige periodes van droogte waarbij we onze klanten oproepen om spaarzaam om te gaan met drinkwater. Dan is het onaanvaardbaar dat er langs de andere kant miljoenen liters gewoon wegstromen. De Watergroep zal daarom de nodige investeringen doen om tegen 2021 het lekverlies aanzienlijk te reduceren.’
 

Data verzamelen en monitoring

Om het lekverlies terug te dringen, bewandelt De Watergroep verschillende pistes. ‘Door meer meters te plaatsen op ons leidingnet kunnen we meer data verzamelen. Zo krijgen we meer inzicht in onder andere de staat van ons leidingnet of kunnen we abnormaal hoge pieken in het verbruik opsporen,’ verduidelijkt Hans Goossens. ‘Door deze data te analyseren, kan het team Verbruiksbeheer aantonen waar er een lek is vóórdat het zichtbaar is. Zo sporen we lekken op een proactieve manier op en kunnen we de schade en hinder voor klanten zoveel mogelijk verminderen.’ 

'Daarnaast zetten we in op een grondige monitoring van verbruik en druk, zodat we lekken sneller kunnen opsporen. Nu blijven deze lekken soms lang onopgemerkt, tot er ineens schade aan het wegdek is of er water in een kelder staat.’