08-07-2024

We dienen in 2024 een nieuw tariefplan in voor de periode 2025-2030. Tijdens de consultatiefase, van 8 juli tot en met 8 augustus, krijgt elke klant van De Watergroep de kans om het tariefplan in te kijken en opmerkingen te geven of vragen te stellen.
 

De Watergroep dient in 2024 een nieuw tariefplan in bij de WaterRegulator voor de periode 2025-2030. Klanten krijgen tussen 8 juli en 8 augustus 2024 eerst de mogelijkheid om dat tariefplan in te kijken, opmerkingen te geven of vragen te stellen. Het voorstel is om vanaf 1 januari 2025 de tarieven voor kraanwater te wijzigen van 2,3628 euro naar 2,6437 euro per 1.000 liter (1 m³). Dat is het gevolg van de stijgende kosten voor de drinkwaterproductie en de nood aan blijvende investeringen om op elk moment piekverbruik op te vangen en alle waterinfrastructuur in topvorm te houden en klimaatbestendig te maken. De exacte impact op de waterfactuur hangt af van de gezinssamenstelling en het waterverbruik. 

Nieuw tariefplan 

Voor het basistarief zou een klant vanaf volgend jaar 2,6437 euro per 1.000 liter drinkwater betalen. Het comforttarief blijft het dubbele en wordt dan 5,2875 euro per 1.000 liter. Wat betekent het nieuwe tariefplan concreet voor de portemonnee? Dat hangt af van de gezinssamenstelling en het waterverbruik. Voor een gezin met 3 personen en een gemiddeld jaarlijks waterverbruik van 85.000 liter schat De Watergroep de gemiddelde prijsstijging in 2025 in totaal op 2,1 euro per maand. De prijsstijging voor drinkwater in 2025 ten opzichte van 2024 bedraagt in alle gevallen minder dan 90 cent per persoon per maand. De prijs van drinkwater blijft zeer laag, namelijk minder dan 3 eurocent per liter. Dat zorgt ervoor dat een persoon voor amper 4 euro een heel jaar lang elke dag kraanwater kan drinken.
 

Stijgende kosten en investeringen

Het waterverbruik bij onze klanten (onze ‘waterverkoop’) neemt de laatste jaren duidelijk af. Dat is goed nieuws voor onze watervoorraden. Maar het betekent ook dat de inkomsten voor een waterbedrijf gevoelig dalen. Er zijn al heel wat besparingen en efficiëntiewinsten doorgevoerd maar waterbedrijven moeten hun infrastructuur wel blijven voorzien op grote watervolumes en piekverbruiken, bijvoorbeeld in periodes van droogte. Om de watervoorziening vanuit De Watergroep klimaatbestendig te maken, lopen heel wat innovatieve investeringsprojecten, zoals die voor ondergrondse wateropslag, die voor de inzet van nieuwe waterbronnen en die voor nieuwe waterzuiveringstechnieken. Ook de vaste kosten van waterproductie en -distributie, zoals die voor energie, aannemers en lonen, blijven stijgen. Om de nodige investeringen te kunnen blijven doen en zo de drinkwaterlevering te kunnen blijven garanderen, dringt een herziening van het tarief en de tariefstructuur voor drinkwater zich op. In afwachting van een nieuwe tariefstructuur in Vlaanderen, willen we vanuit De Watergroep onze tarieven aanpassen voor de periode 2025-2030. 

Meer informatie over of opmerkingen op het tariefplan?