Europese UnieVan 2016 tot en met 2019 maakte De Watergroep deel uit van het DOC2C’s-consortium, een internationale samenwerking tussen drinkwaterbedrijven (PWN Technologies uit Nederland, South West Water uit Groot-Brittannië en De Watergroep) en kennisinstellingen (Université de Lille en Technische Universiteit Delft). Er werd gezamenlijk onderzoek verricht rond:

  • opgeloste organische stoffen in drinkwater,
  • het gedrag ervan doorheen de behandeling,
  • innovatieve technologieën om ze te verwijderen uit oppervlaktewater.
Logo Interreg OC2C's

Er bestaat geen norm voor organische stoffen in drinkwater, maar toch willen we het zo goed mogelijk verwijderen omwille van verschillende redenen:

  • Ze geven het water een lichtgele kleur.
  • Andere behandelingsprocessen verlopen er minder efficiënt door.
  • Ze kunnen zorgen voor de vorming van ongewenste bijproducten tijdens desinfectie.
  • Ze zijn een voedingsbron voor nagroei (= de groei van micro-organismen in het distributienet).

De Watergroep spitste zich toe op een innovatief behandelingsconcept dat bestaat uit een combinatie van ionenwisseling en vlokvorming. Dit concept werd in het waterproductiecentrum De Blankaart onderzocht in een semi-industriële proefinstallatie.

Ontdek meer op de website van DOC2C's >>

In samenwerking met:

Logo provincie West-Vlaanderen