De business unit Industrie & Services ontwikkelde een mobiele pilootinstallatie die al bij verschillende bedrijven werd ingeschakeld. Dit laat toe ter plaatse onderzoek te doen naar de gewenste technieken om van de aanwezige waterbron de gewenste proceswaterkwaliteit te maken. De verschillende technieken die in een normale bedrijfsvoering gebruikt worden (o.a. ultrafiltratie en omgekeerde osmose) worden in deze pilootinstallatie op kleine schaal uitgevoerd. Dit moet de business unit en de klant toelaten om nadien beslissingen te nemen inzake de noodzakelijke investeringen en de te gebruiken technieken. Door het succes werd recent een tweede pilootinstallatie in gebruik genomen.