Het laboratorium van De Watergroep is door de Vlaamse overheid erkend voor het uitvoeren van analyses van legionella. De Watergroep heeft bovendien heel wat ervaring met de uitwerking van risicoanalyses en is daarom een betrouwbare partner inzake legionellapreventie.

Legionellawetgeving?

De legionellabacterie groeit vooral in stilstaand water tussen 30 en 50°C en is gevaarlijk wanneer ze wordt ingeademd. Een besmetting met de legionellabacterie kan de veteranenziekte veroorzaken, een zware longontsteking die dodelijk kan zijn voor ouderen, kinderen en mensen met een verminderde weerstand.

Sinds 2007 is de legionellawetgeving van kracht. Deze wetgeving heeft tot doel de veteranenziekte (legionellose) te voorkomen op publiek toegankelijke plaatsen. Het Legionellabesluit brengt enkel de sanitaire installaties onder in risicocategorieën. Publiek toegankelijke plaatsen die gericht zijn op de behandeling, verzorging of huisvesting van gevoelige personen vallen onder de categorie ‘hoog risico'. Inrichtingen met een collectieve warmwatervoorziening vallen onder de noemer ‘matig risico'. Waterleveranciers mogen voortaan een attest afleveren aan instellingen die zelf hun installatie aanpassen.

Voor inrichtingen met een matig risico en met minder dan 40 potentieel blootgestelde personen per dag is de wetgeving soepel. Hier volstaat het de boilers op 60°C te houden en de watervoorzieningsinstallaties jaarlijks te onderhouden. Deze versoepeling maakt het vooral voor kleinere sportaccommodaties gemakkelijker om aan de legionellawetgeving te voldoen.

Dienstverlening op het vlak van legionellabeheer

De Watergroep is jouw betrouwbare partner op het vlak van legionellapreventie, met een uitgebreide expertise binnen uiteenlopende types installaties. Je kan bij ons terecht voor laboratoriumanalyses.
 

Analyses

De Watergroep kan het watercircuit van jouw installaties onderzoeken op de aanwezigheid van legionellabacteriën. De dienstverlening omvat:

  • het nemen van watermonsters;
  • de analyse van de genomen watermonsters, inclusief de serotypering, zodat je weet of je al dan niet met een gevaarlijke variant te maken hebt;
  • de rapportering van de analyseresultaten.
      

Prijs

Voor het uitvoeren van laboratoriumanalyses ontvang je een gedetailleerde prijsofferte die rekening houdt met de complexiteit van de installatie en het aantal monsternameplaatsen. Uiteraard is het een voordeel als de uitvoeringsplannen van de installatie beschikbaar zijn.
 

Contact