De drinkwaterbedrijven Aquaduin en De Watergroep werken samen op een grootschalig waterzuiveringsproject in de Lay's productievestiging in Veurne, waarmee 60% van het water kan hergebruikt worden. De installatie is sinds 2013 in dienst. Dit waterconservatieproject draagt in belangrijke mate bij tot de bescherming van de grondwatervoorraden in Vlaanderen.
 

Chipsproductie en waterverbruik

Logo PepsiCoIn Veurne produceert PepsiCo chips en snacks van Lay's, Doritos en Smiths voor de Europese markt. De afgelopen 15 jaar slaagde de Veurnse vestiging erin om aanzienlijke verbeteringen aan te brengen op het vlak van milieu. Zo werd het elektriciteitsverbruik met 30% teruggebracht en het gasverbruik met 22%. Ondanks het feit dat ook de waterconsumptie per kilo geproduceerd product met 40% werd gereduceerd, wordt jaarlijks toch nog ongeveer 300.000 kubieke meter water gebruikt. In haar streven om voortdurend milieuvriendelijker te functioneren, sloot PepsiCo met Aquaduin en De Watergroep een contract af voor een waterfiltratieinstallatie waarmee ongeveer 60% van dit water kan worden hergebruikt. Het gaat voornamelijk om het spoelwater dat wordt gebruikt om de aardappelen te wassen. PepsiCo Veurne bespaart zo minstens 180.000 m³ water, wat overeenkomt met het jaarlijks watergebruik van 4.400 Vlamingen.
 

De installatie

Voor dit project werken voor het eerst in Vlaanderen 2 drinkwaterbedrijven samen om een water-op-maat-project te realiseren. De Watergroep en Aquaduin staan in voor de bouw, de prefinanciering en de exploitatie van de waterbehandelingsinstallatie. PepsiCo Veurne krijgt de garantie dat het water aan de strengste eisen voor drinkwaterkwaliteit voldoet. De installatie wordt gevoed met water dat eerst de bestaande waterzuivering van PepsiCo Veurne heeft doorlopen. De bijkomende waterbehandeling voor hergebruik is opgebouwd uit een ultrafiltratie en een ééntraps omgekeerde osmose. Bij omgekeerde osmose wordt het water door een membraan met minuscule poriën gepompt. Het water vloeit door het membraan en de overmaat aan mineralen wordt tegengehouden. De Watergroep en Aquaduin leveren drinkwater op basis van water dat uit de waterzuivering vloeit. De leveringscapaciteit bedraagt 215.000 m³/jaar proceswater met drinkwaterkwaliteit. Het totaalbedrag van de investering betreft bijna een half miljoen euro.