Rousselot is 's werelds grootste producent van gelatines. Het bedrijf maakt deel uit van de divisie Ingredients van de VION-groep, een internationaal voedingsmiddelenconcern met hoofdkantoor in Nederland. De business unit van De Watergroep staat hier in voor de levering van proceswater op basis van water uit het kanaal Gent-Terneuzen.

Proceswaterinstallatie RousselotWatervoorziening is een belangrijk onderdeel in de procesvoering van Rousselot. In 2009 besliste het bedrijf daarom zijn bestaande waterbehandeling te vervangen door een nieuwe en meer performante installatie. In die context kwam Rousselot uit bij de specifieke expertise van De Watergroep.

De Watergroep staat bij Rousselot in voor:

  • het ontwerp, de bouw, de prefinanciering en de exploitatie van een kanaalwaterbehandeling op het bedrijfsterrein van Rousselot,
  • het ontwerp, de bouw en de prefinanciering van een technisch gebouw en omringende buizenstellen,
  • de begeleiding en prefinanciering van de investeringen van de opdrachtgever.

De jaarlijkse leveringscapaciteit bedraagt 750.000 m³ proceswater van drinkwaterkwaliteit.