Eind 2014 zijn de proceswaterinstallaties bij Oleon en Fuji Oil, 2 grote industriële bedrijven uit de Gentse kanaalzone, opgestart. Een uniek project, aangezien we hier met één installatie het water van 2 bedrijven zuiveren.

De business unit Industrie en Services van De Watergroep heeft gezorgd voor:

  • het ontwerp
  • de bouw
  • de prefinanciering
  • de exploitatie van een proceswaterbehandeling
  • de aanleg van omringende buizenstellen
  • de levering van het proceswater in een nieuwe proceswaterbuffer van 500 m³
  • het aanvragen van de nodige vergunningen. 

De leveringscapaciteit bedraagt 900.000 m³ op jaarbasis met een kwaliteit van zacht en weinig gemineraliseerd proceswater. De installatie is opgebouwd uit ultrafiltratie en omgekeerde osmose, goed gekende technieken die ook al zijn toegepast in andere water-op-maat-installaties van de business unit.