Marine Harvest Pieters uit Brugge sloot een contract af met De Watergroep voor de levering van proceswater. Op jaarbasis zal 80.000 kubieke meter proceswater aangeleverd worden. Naast de waterbehandeling staat De Watergroep hier ook in voor de uitbating van de grondwaterwinning.

Installatie Marine Harvest PietersMarine Harvest Pieters maakt deel uit van de grootste wereldspeler op het vlak van vis en schaaldieren. De Noorse Marine Harvest-groep bekleedt een leidende positie in de aquacultuur van zalm. De Belgische tak van het bedrijf is gespecialiseerd in het produceren en het op de markt brengen van een breed gamma verse, gerookte, voorverpakte, diepgevroren en gepaneerde visproducten. Het bedrijf telt 460 medewerkers in Vlaanderen.

Vermits het hier over een voedingsbedrijf gaat, moet het gebruikte water geschikt zijn voor zowel rechtstreeks als onrechtstreeks contact met levensmiddelen. Het bedrijf ging op zoek naar een partner met de nodige kennis van zaken om de beschikbare en vergunbare hoeveelheden grondwater volledig in te zetten in het proces. In dat kader kwam het bedrijf uit bij de business unit Industrie en Services van De Watergroep.

Uit de eerste studies van De Watergroep bleek dat het grondwater van een goede microbiologische kwaliteit was, wat noodzakelijk is voor een voedingsbedrijf. Om het water in het volledige productieproces te kunnen inzetten, was er een beter concept nodig voor de winning, de behandeling, de stockage en de verdeling van het grondwater.

Op basis van de studieresultaten heeft De Watergroep een concept voor de inplanting van 4 boorputten en voor waterbehandelingstechnieken uitgewerkt. De waterbehandelingsinstallatie bestaat uit actieve kool en UV-desinfectie met een bijkomende opslagtank. De leveringscapaciteit bedraagt 80.000 m³/jaar proceswater met drinkwaterkwaliteit.

De levering van proceswater is ondertussen gestart. De kwaliteit ervan wordt gegarandeerd door een monitorprogramma van staalnames en analyses. De Watergroep zorgt voor de uitbating van de zowel de grondwaterwinning als van de waterbehandeling en verzekert het bedrijf te allen tijde van voldoende en kwaliteitsvol proceswater.