Proceswaterinstallatie voor Farm Frites

De Watergroep heeft in 2007 bij Farm Frites in Lommel een proceswaterinstallatie in bedrijf gesteld die jaarlijks 350.000 m³ afvalwater zuivert en opnieuw in het bedrijfsproces brengt. Door membraantechnologie voldoet het behandelde water aan de strenge eisen die het voedingsbedrijf vooropstelt.

Gebouw van Farm FritesIn aardappelverwerkende bedrijven is de samenstelling van het afvalwater relatief constant, waardoor hergebruik een haalbare kaart is. De Watergroep heeft in een voorafgaande studie de technische mogelijkheden onderzocht en via pilootproeven bepaalde oplossingen in de praktijk uitgetest. Een financiële analyse bevestigde de economische haalbaarheid van de installatie.

Nu de installatie operationeel is, staat De Watergroep in voor de exploitatie ervan. Via monitoring krijgt Farm Frites een overzichtelijk beeld van zijn (drink)waterverbruik.