EOC Belgium NV uit Oudenaarde is een chemisch bedrijf dat voornamelijk latex produceert voor verschillende toepassingen in andere basisindustrieën. Eind 2008 sloot De Watergroep een contract met de firma voor de levering van proceswater op basis van grondwater.

EOCUit een studie van de business unit Industrie en Services van De Watergroep bleken zowel het grondwater als het oppervlaktewater geschikt om de drinkwateraankoop te vervangen. De grondwaterbron kreeg uiteindelijk de voorkeur omwille van een meer constante samenstelling, de eenvoudigere waterbehandeling die nodig was en de lagere slibproductie ten gevolge van de waterbehandeling.

De Watergroep staat bij EOC in voor:

  • het ontwerpen, bouwen en uitrusten van alle installaties, namelijk het boren van 7 productieputten, de ontijzering en ontmanganing van het grondwater
  • het bouwen van een behandelingsgebouw op de site van EOC Oudenaarde
  • het plaatsen van diverse verbindende leidingen
  • de monsternames en scheikundige analyses op het ruwwater en het proceswater
  • de levering van minstens 175.000 m³ proceswater per jaar.