Het Gentse Eastman is een producent van industriële chemische basisproducten. De Watergroep bouwde voor Eastman een proceswaterinstallatie die jaarlijks 700.000 m³ proceswater produceert op basis van oppervlaktewater uit het kanaal Gent-Terneuzen. De installatie combineert een tweetraps ultrafiltratie-unit met een tweetraps omgekeerde osmose. 

Installatie bij Taminco

Eastman gebruikt zowat 620.000 m³ proceswater per jaar. Het gaat om hoogwaardig gedemineraliseerd water dat voor een groot deel geproduceerd wordt op basis van grondwater. Om de bedrijfszekerheid ook in de toekomst te kunnen garanderen, zocht het bedrijf naar een alternatief voor dit grondwater én naar een partner met voldoende expertise om het project in goede banen te leiden.

De Watergroep voerde een theoretische studie uit die aantoonde dat het gebruik van kanaalwater technisch en financieel haalbaar was. Aansluitende pilootproeven bevestigden dat het gekozen proces instaat voor een stabiele bedrijfsvoering en een goed rendement.

Op basis van deze resultaten ontwierp De Watergroep een nieuwe installatie, die waar mogelijk gebruik maakt van de bestaande waterbehandeling. De Watergroep staat ook in voor de prefinanciering en de exploitatie van de installatie. De kwaliteit van zowel kanaalwater als proceswater wordt voortdurend opgevolgd op basis van een staalnameprogramma.