De Watergroep sloot met voedingsbedrijf DuPont een overeenkomst af voor de bouw, de prefinanciering en de exploitatie van een waterhergebruikinstallatie op hun site in Brugge. De nieuwe installatie voor de productie van proceswater is sinds de zomer van 2020 in gebruik.
 

Ruw koelwater

Met deze installatie hergebruiken we het ruwe koelwater: oppervlaktewater uit de Komvest en kanaalwater uit het kanaal Gent-Brugge-Oostende. Het ruwe koelwater wordt eerst gebruikt voor koeling. Dit water wordt ingenomen door de installatie van De Watergroep. Het geproduceerde proceswater leveren we op onze beurt in de bestaande proceswaterbuffers van DuPont en gebruikt het bedrijf in de productie en als voeding voor de stoomketels.

Water-op-maat

“Bedrijven doen steeds vaker een beroep op de expertise van De Watergroep om hun interne waterstromen te optimaliseren, proceswater te leveren of afvalwater te hergebruiken binnen het productieproces. Onze business unit Industrie en Services staat garant voor de goede uitvoering van dergelijke projecten”, aldus Pieter Vlasschaert, accountmanager Industrie bij De Watergroep. “DuPont heeft naast de site in Brugge ook een vestiging in Ieper, waar De Watergroep sinds 2010 instaat voor de drinkwatervoorziening. Hierdoor waren er al contacten tussen DuPont en De Watergroep. DuPont contacteerde onze business unit Industrie en Services met de vraag een duurzaam alternatief te ontwikkelen voor de bestaande grondwaterwinningen in Brugge. De waterkwaliteit van de ondiepe grondwaterwinning ging er achteruit en op de diepe grondwaterwinning gelden beperkingen rond de op te pompen hoeveelheden. In overleg met DuPont werd er een waterhergebruikinstallatie ontwikkeld waarbij duurzaamheid en bedrijfszekerheid centraal staan.”