De Watergroep heeft voor Citrique Belge een koelwaterinstallatie ontworpen die per jaar minstens 1,7 miljoen kubieke meter koelwater zal produceren op basis van oppervlaktewater uit de Grote Gete. De nieuwe installatie biedt een duurzaam alternatief voor de huidige oppomping van grondwater uit de kwetsbare Landeniaanwaterlaag.

Luchtfoto CitriqueCitrique Belge produceert jaarlijks zo'n 100.000 ton citroenzuur en gebruikt in dat proces 2,7 miljoen kubieke meter koelwater. Ruim 1 miljoen kubieke meter daarvan is effluent van de Tiense rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het resterende volume wordt momenteel nog onttrokken aan de kwetsbare grondwaterlaag van het Landeniaan.

Na een grondige studie bleek oppervlaktewater het beste alternatief te vormen voor het huidige gebruik van grondwater. Om het water uit de Grote Gete te kunnen gebruiken in de bestaande open koelwatercyclus, moet het enkele processtappen doorlopen. Vooreerst komt er op de Grote Gete een watervang met een krooshek, dat grof vuil tegenhoudt. Daarna volgt een waterbehandeling om zwevende stof te verwijderen. Het spoelwater dat bij deze behandeling vrijkomt, wordt nabehandeld in een slibvang en gaat dan naar de Gete. Zo is er ook een milieuwinst.

De temperatuur van het koelwater mag maximum 12° Celsius bedragen. Wanneer de omgevingslucht voldoende koud is, zal het rivierwater gekoeld worden met atmosferische koelers (kleine koeltorens). Bij hogere temperaturen zullen twee koelmachines in werking treden. Het koelwater, dat in de toekomst een mix wordt van effluent en oppervlaktewater, gaat na gebruik terug naar de Grote Gete.