Bravi, een aardappelverwerkend bedrijf uit Sint-Truiden, wil zijn waterverbruik rationaliseren door effluent (gezuiverd afvalwater) te behandelen en te hergebruiken als proceswater. De business unit Industrie en Services van De Watergroep staat in voor de uitwerking en de opvolging van dit project.

BRAVIIn 2006 sloot De Watergroep al een DBFO-contract (Design Build Finance Operate) met moederbedrijf Farm Frites uit Lommel voor de levering van proceswater op basis van hergebruikt effluent. Door de positieve ervaring met dit project kwamen ook de overige productielocaties van Farm Frites in beeld voor gelijkaardige projecten.

Vooraleer er bij Bravi kon overgegaan worden tot effluentrecuperatie diende de afvalwaterzuivering van het bedrijf een grondige uitbreiding en optimalisatie te ondergaan. Begin 2010 was de afvalwaterzuiveringsinstallatie voldoende stabiel en kon het theoretische en praktische onderzoek naar effluentrecuperatie opgestart worden. Eind 2010 voerde De Watergroep een aantal succesvolle pilootproeven uit.

Installatie bij BraviDe Watergroep heeft met Bravi een DBFO-contract met een looptijd van 10 jaar afgesloten. Concreet zal De Watergroep instaan voor:

  • het ontwerp, de bouw, prefinanciering en exploitatie van een proceswaterbehandelingsinstallatie op het bedrijfsterrein van Bravi;
  • het ontwerp, de bouw en de prefinanciering van een technisch gebouw en omringende buizenstellen.

De installatie is opgebouwd uit een ultrafiltratie en een eentraps omgekeerde osmose en kan op jaarbasis 105.000 m³ proceswater met drinkwaterkwaliteit leveren.