Het familiebedrijf Ardo is uitgegroeid tot de marktleider in Europa als het aankomt op aan- en verkoop van vriesgroenten. Ardo levert aan de grote voedingsfabrikanten zoals Tesco, Iglo, Bofrost, Unilever, Heinz en Picard.

Al sinds 2008 hebben Ardo en de business unit Industrie van De Watergroep een overeenkomst voor het plaatsen en onderhouden van een installatie voor het ontharden van leidingwater en een omgekeerde osmose installatie voor de productie van hoogwaardig proceswater. 

De samenwerking werd bestendigd en in 2021 werd overeengekomen om de bestaande ontharder te vervangen door een nanofiltratie-installatie. Daarbij aansluitend werd een bestaande ultrafiltratie-installatie gerenoveerd en nadien ook opgenomen in het onderhoudscontract door De Watergroep. In datzelfde renovatieproject zal ook de bestaande omgekeerde osmose een upgrade krijgen en plaatsen we een volledig nieuwe opslag- en doseerinstallatie voor chemicaliën. Alle renovatiewerken zullen eind 2022 afgerond zijn om Ardo gedurende minstens 15 jaar te kunnen blijven voorzien van onthard water en proceswater.

Chemicalien opslag Ardo