Op 18 november 2019 verlaten we het oude waterbehandelingsgebouw en startten we het nieuwe productiestation op. Zoiets gebeurt stap voor stap. Gedurende een tweetal dagen werd er water van het waterproductiecentrum De Gavers richting Waarmaarde gedistribueerd. De omschakeling verliep vlot, waardoor het nieuwe productiestation opnieuw water vanuit het waterproductiecentrum Waarmaarde in het distributienet pompt. De wateronthardingsinstallatie nemen we begin 2020 in dienst. Op dat moment zal de waterhardheid verlaagd worden en zal zacht water verpompt worden in het leidingnet gevuld met hard water. Het zachte water zal het harde water min of meer verdringen, met een kleine zone waar het water wél gemengd zal zijn. De klanten die gevoed worden vanuit een reservoir of watertoren zullen mengwater krijgen totdat het reservoir volledig ververst is.