De uitvoering van de binnenhuisinstallatie kan zeer divers zijn. Oude huizen zijn wellicht gebouwd met andere materialen dan nieuwbouw. Het effect op de gemeten totale hardheid wordt klein ingeschat omdat het water steeds ‘in evenwicht’ (dit wil zeggen: noch kalkafzettend noch kalkoplossend) verdeeld wordt.