Er is geen groengevel of houten bekleding opgenomen in het huidige ontwerp, omdat de groene kleur van planten het gebouw donkerder zouden maken en de visuele impact zouden vergroten. De grijze gevelsteen die voorzien is zorgt voor een lichte uitstraling van het gebouw. De aflijning van het gebouw ten opzichte van de lucht wordt hierdoor minder scherp. Daardoor gaat het gebouw beter op in de omgeving. Het gebruik van een gevelsteen garandeert bovendien een veel langere levensduur. De voorziene houtkanten en reeds aanwezige bosjes zorgen verder voor de visuele afscherming van het gebouw en het opgaan in de omgeving.