We hebben in het voortraject verschillende locaties grondig onderzocht. De keuze voor site Meerbeek is heel bewust en met voorsprong de beste. Enkele voordelen:

  • gelet op de belangrijke huidige knooppuntfunctie van de reservoirs: meest flexibele drinkwatervoorziening
  • optimalisatie van investeringen, aangezien ze op een en dezelfde site kunnen gebundeld worden 
  • een veel lagere CO2-voetafdruk dan op andere sites, omwille van optimale energierecuperatie (druk) uit het aangevoerde water.