Water vormt een belangrijk onderdeel van ons dagelijkse leven. Daarom legt De Watergroep de grootste zorg aan de dag bij de productie, de opslag en het transport van het drinkwater. De kwaliteit van het geleverde water is onberispelijk en voldoet steeds aan de strenge Europese normen. Om te voorkomen dat de kwaliteit van het drinkwater wordt aangetast in de sanitaire installatie van jouw woning, wordt de binneninstallatie gekeurd. Bij wijziging of uitbreiding van de installatie gebeurt een bijkomende keuring. Indien de installatie niet aan de technische voorwaarden voldoet, kan De Watergroep niet starten met het leveren van drinkwater.

Wanneer keuren?

De keuring van jouw binneninstallatie is verplicht:

 • vóór de eerste ingebruikname;
 • bij belangrijke wijzigingen:
  • Het plaatsen van een regenwaterput of grondwaterput waardoor tweedecircuitwater ter beschikking wordt gesteld;
  • Het plaatsen van een bijvulsysteem op een regen watercircuit;
  • Het plaatsen van een waterontharder;
  • Het plaatsen van een warmwaterproductie met warmtewisselaar en met toevoeging van additieven (anticorrosie, antilek, antivries, ...);
  • Het plaatsen van een drukverhogingsinstallatie;
  • Het plaatsen van een brandblusinstallatie;
  • Het plaatsen van een zwembad met verwarming en/of bijvulling;
  • Het plaatsen van een bijvulsysteem voor een vijver;
  • Een grondige renovatie van een wooneenheid;
  • Een grondige vernieuwing/uitbreiding van het leidingnet;
  • Het aanpassen van de aftakking op vraag van de klant;
   • overgang naar individuele tellers zonder renovatie: enkel keuring centrale terugstroombeveiliging
   • overgang naar individuele tellers met renovatie: volledige keuring noodzakelijk
  • Het overschakelen van regenwater of putwater naar leidingwater;
  • Gelode aftakking gedurende 2 jaar.
 • bij heringebruikname na een afsluiting wegens een onmiddellijke bedreiging voor de gezondheid van de verbruiker of voor de volksgezondheid en de veiligheid van de drinkwatervoorziening;
 • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant.

Deze keuring is verplicht conform art. 7 § 3 van het besluit van de Vlaamse regering houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het Algemeen waterverkoopreglement.
 

Nut keuring

De keuring van jouw binneninstallatie is sinds 2004 verplicht. De keuring zorgt er in de eerste plaats voor dat de drinkwaterkwaliteit van het drinkwaternet en van jouw installatie behouden blijft. Daarnaast heeft keuren nog enkele bijkomende voordelen:

 • Als eigenaar ben je zeker dat de installatie in orde is. Eventuele inbreuken worden tijdig opgemerkt (zodat je deze nog kan verhalen op de sanitair installateur).
 • De Watergroep beschikt over een goed opgeleid team met grote expertise.
 • Je komt in persoonlijk contact met onze keurders die je enkele nuttige tips kunnen geven, afgestemd op jouw persoonlijke situatie.
   

Wie mag de keuring uitvoeren?

Voor huishoudelijke installaties bij residentiële bewoning (eengezinswoningen of appartementen) kan je zelf kiezen wie de keuring bij je thuis uitvoert. Je kan daarvoor een beroep doen op De Watergroep of op een aanvaard AquaFlanders-keurder. Bij een aanvaard AquaFlanders-keurder dien je naderhand het conforme originele witte keuringsverslag samen met de ondertekende toestellenlijst en het uitvoeringsplan over te maken aan jouw klantendienst of via info.keuringen@dewatergroep.be. Afhankelijk van jouw aansluiting kan bij externe keuring bijkomend een openingskost worden aangerekend door onze diensten.

Alle overige niet-huishoudelijke installaties mogen enkel door een expert van het drinkwaterbedrijf worden gekeurd. Tot deze categorie behoren:

 • eengezinswoningen of appartementen waar binneninstallatie zowel voor huishoudelijke als niet-huishoudelijke activiteiten gebruikt wordt (voorbeeld: kapper, bakker, deel van de woning is ingericht als bureel, ...)
 • cafés, restaurants, winkelcentra, handelspanden, kantoorgebouwen, ...
 • tandartsen, dokters, kinesisten, dierenartsen, ...
 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen
 • publiek toegankelijke gebouwen: zwembaden, sportcomplexen, wellnesscentra, feestzaal, jeugdlokaal, ...
 • ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, laboratoria, industriële bedrijven.
   

Vraag uw keuring aan

Jouw pand betreft een:

Tarieven

Klik hier om de tarieven voor keuring te bekijken.
 

Vragen?

Stuur een mail met al jouw bijkomende vragen naar info.keuringen@dewatergroep.be.