Afkoppeling WoningIs er onlangs in jouw straat een afkoppelingsproject uitgevoerd, dan wil dit zeggen dat er een gescheiden rioleringsstelsel is aangelegd. Tijdens het afkoppelingsproject is ieder perceel standaard voorzien van een droogweer (= afvoer huishoudelijk afvalwater) en een regenwater rioleringsaansluiting.

Een afkoppelingsproject betekent niet alleen werken in jouw straat. Ook jij, als bewoner langs de betreffende straat, bent verplicht om jouw private riolering af te koppelen, al dan niet met de hulp van een afkoppelingsdeskundige. Op deze manier kan in de volledige straat een optimaal gescheiden lozing gebeuren. Na uitvoering van de werken op jouw eigendom, ben je verplicht de keuring privéwaterafvoer aan te vragen conform het Algemeen waterverkoopreglement.

Belangrijk! Bij een afkoppelingsproject gelden volgende regels bij keuring:

  • Een septische put is niet verplicht (deze kan wel gevraagd worden door jouw rioolbeheerder).
  • Een IBA (individuele behandeling afvalwater) is niet toegelaten. Het is verplicht aan te sluiten op het openbaar rioleringsnet (= aansluitplicht).
  • Bij nieuwbouw of een gebouw waar belangrijke wijzigingen (wijzigingen volgens het MB keuringen Art. 7.) zijn uitgevoerd, is een volledige scheiding van het private rioleringsnet verplicht.
  • Bij gebouwen met bouwvergunning na 1 februari 2005 is eveneens een volledige scheiding van hemelwater en afvalwater verplicht. De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening van 2004 was toen immers al van toepassing. De hemelwaterput wordt in dit geval niet als afkeurcriterium beschouwd.
  • Bij gebouwen met bouwvergunning vóór 1 februari 2005 volstaat een optimale afkoppeling. Hier moet het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, enkel gescheiden worden indien daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.  De hemelwaterput wordt hier niet als afkeurcriterium beschouwd.
  • Bedrijven kunnen afwijkingen op de optimale afkoppeling gegeven zijn via de milieuvergunning.

 

Opgelet! De hydraulische afvoercapaciteit en de materialen van het private waterafvoersysteem worden niet gecontroleerd of getest.

Afkoppeling Woning

Is jouw private waterinstallatie conform?

Je ontvangt een proces-verbaal van basiskeuring met inventarisatie en een attest van conformiteit. Het exemplaar van de onderdelenlijst en het afwateringsschema wordt afgetekend en gedateerd.

  

 

Is jouw private waterinstallatie niet conform?

Je ontvangt een proces-verbaal van basiskeuring met inventarisatie en een attest van niet-conformiteit. Na herstel van de inbreuken vraag je de herkeuring aan.