Meterstand

Hebt u onlangs een meteropnamekaart van ons ontvangen? Dan krijgt u 15 dagen de tijd om uw meterstand door te geven.

 • Ga naar www.dewatergroep.be/meterstand en vul daar uw antwoordnummer en klantrekening in. Surft u mobiel? Dan kan u met uw smartphone of tablet in de hand uw meterstand rechtstreeks doorgeven via onze mobiele website m.dewatergroep.be.
 • Uw meterstand doorgeven kan ook telefonisch of door het meterkaartje terug te sturen via de post (onder een voldoende gefrankeerde omslag).

Geeft u uw meterstand niet door? De Watergroep zal een schatting maken van uw verbruik, gebaseerd op vorige verbruiken. U kan steeds een correctie van deze schatting aanvragen.

Opgelet: u hoeft uw meterstand enkel door te geven wanneer De Watergroep u hierom verzoekt.

 1. Meternummer: dit is het nummer van uw watermeter. Controleer of de laatste 4 cijfers hetzelfde zijn als het nummer op uw meterkaartje.
 2. Meterstand: de zwart-witte cijfers vormen de meterstand die u moet doorgeven.

Leuk om te weten: de zwarte cijfers geven uw verbruik weer in kubieke meters, de rode cijfers in liters. Wij hebben van u enkel de zwarte cijfers nodig.

De Watergroep heeft 3 types huishoudelijke watermeters in gebruik:

 • Type 1

Watermeter type 1

In dit voorbeeld leest u meterstand ‘0132’ af.

 • Type 2

Watermeter type 2

In dit voorbeeld leest u meterstand ‘00053’ af.

 • Type 3

Watermeter type 3

In dit voorbeeld leest u meterstand ‘00000’ af.

Bezorg ons zo snel mogelijk de correcte meterstand en de datum van meteropname. Wij brengen uw dossier verder in orde. Een foto van de watermeter waarop de meterstand duidelijk afleesbaar is, kan de klantendienst hierbij helpen en uw dossier bespoedigen. Vermeld ook steeds uw contactgegevens, zodat onze medewerkers u vlot kunnen bereiken bij vragen.

De meterstand die u hebt ingegeven, ligt niet in lijn met uw vroeger waterverbruik. Dit kan heel wat oorzaken hebben. In eerste instantie dient u na te gaan of u wel de correcte meterstand hebt doorgegeven. Is dit wel zo, dient u na te gaan of u nergens een verborgen verlies (lek) hebt. Ontdek hier hoe u verliezen en lekken kan opsporen.

Hebt u de meterstand correct doorgegeven en er is geen verborgen verlies, betekent dit dat u het water effectief hebt verbruikt. Mogelijk is er sprake van een eenmalig verhoogd verbruik door de aanleg van een tuin, vijver, zwembad, ... of uw gezin is uitgebreid, u hebt een vaatwasmachine aangekocht, ... Wij adviseren u om uw waterverbruik op te volgen en waterbesparende maatregelen te nemen. Ontdek hier enkele tips hoe u water kan besparen.

Ook een lager verbruik heeft steeds een oorzaak. Een lid van uw gezin heeft de woning verlaten of misschien is uw watermeter defect. Indien uw watermeter defect is, komt een medewerker die gratis vervangen. 

Hoe weet ik of mijn watermeter correct werkt?

Neem 10 liter water van de kraan. Werd deze 10 liter geregistreerd op de teller van uw watermeter (rode cijfers)? Dan werkt uw watermeter correct. Is dit niet het geval? Neem dan contact op met De Watergroep. Wij vervangen uw watermeter gratis.

Het volstaat een e-mail te sturen naar de klantendienst van uw directie met de melding dat u uw meterkaart voortaan via e-mail wenst te ontvangen. Vermeld in de e-mail uw naam, adres en uw klantrekeningnummer (het cijfer dat begint met 'D').

Je meterstand kan ingegeven worden telefonisch, via de website of door het kaartje terug te sturen. Krijg je bovenstaande melding, dan werd er al een meterstand geregistreerd op jouw klantnummer of werd door De Watergroep automatisch een schatting/raming gemaakt van jouw verwacht verbruik (gebaseerd op jouw vorige verbruik). De Watergroep maakt deze schatting automatisch op wanneer niet tijdig een reactie volgt op de oproep om de meterstand door te geven.

Wens je toch nog jouw correct verbruik door te geven? Neem dan contact op met onze klantendienst. 

Meterlezer De WatergroepDe watermeter is een belangrijk instrument voor het opvolgen van het waterverbruik en voor een correcte facturatie. Elke keer als u de kraan opendraait, gaat het telwerk in de meter lopen. Zo wordt uw watergebruik geregistreerd (de rode cijfers geven uw verbruik weer in liters).

De watermeter kan zich op verschillende plaatsen bevinden. Meestal vindt u de watermeter in een meterkast in de gang, de garage of de kelder, of in een meterput.

Als u echt niet weet waar te zoeken, ga dan op het voetpad of de berm voor uw huis op zoek naar een sleutelmond. De watermeter en de sleutelmond liggen op één lijn, loodrecht ten opzichte van de straat.

De Watergroep nam uit veiligheidsoverwegingen de beslissing om onze applicatie voor het online doorgeven van meterstand via Windows Vista en Windows XP niet langer te ondersteunen.

Als overheidsbedrijf dienen wij ons te beschermen bij toepassingen waar we klantengegevens opvragen, zodat de privacy van uw klantgegevens gegarandeerd blijft.

De algemene website blijft wel toegankelijk. Voor de registratie van uw meterstand kan u met ons contact opnemen, telefonisch of via post (meterkaart terugsturen).

MeterlezerOngeveer elke 3 jaar komt een meterlezer bij u langs om de meterstand te noteren. Dat loopt als volgt:

 • De meterlezer komt bij u langs om de meterstand op te nemen.
 • Niet aanwezig? De dag nadien doet onze meterlezer een tweede poging.
 • Bent u ook bij het tweede bezoek afwezig? Dan krijgt u een meterkaart toegestuurd. U krijgt nu 15 dagen de tijd om zelf uw meterstand te registreren.
 • Laat u ons niets weten? Dan maken we een schatting van uw verbruik, gebaseerd op uw vorige verbruiken. Dit zal ook duidelijk op uw factuur staan. Een correctie is dan nog steeds mogelijk.
 • Jaarlijks: wanneer u van ons een meteropnamekaart ontvangt via post of e-mail, hebt u 15 dagen de tijd om de meterstand door te geven.
 • Wanneer u verhuist: om de eindfactuur te berekenen, hebben wij van u de meterstand nodig.
 • Wanneer u een herberekening wenst van uw tussentijdse facturen. Om die correct te berekenen hebben we uw verbruik nodig.
Waarom kan ik mijn meterstand niet op een ander moment doorgeven?

Om uw jaarlijkse verbruiksfactuur op te maken, vragen wij uw meterstand. Dit gebeurt niet voor al onze klanten op hetzelfde moment. Dit tijdstip is afhankelijk van de regio waarin u woont.

Wanneer u ons uw meterstand doorgeeft, bent u zeker dat u het juiste bedrag voor uw waterrekening betaalt. Geeft u ons geen meterstand door, dan schatten we uw verbruik zelf via een raming. Het is mogelijk dat wij uw gebruik hoger schatten dan het daadwerkelijk is, waardoor u mogelijk teveel betaalt. Schatten we uw verbruik te laag in, dan kan dat zich vertalen in een hogere afrekening.

Conclusie: geef ons uw meterstand zeker door! Zo ontvangt u steeds een juiste waterfactuur.

Als de geschatte watermeterstand te hoog is, kan u het best uw watermeterstand alsnog aan ons doorgeven. Een foto van de watermeter waarop de meterstand duidelijk afleesbaar is, kan de klantendienst hierbij helpen en uw dossier bespoedigen. Vermeld ook steeds uw contactgegevens, zodat onze medewerkers u vlot kunnen bereiken bij vragen.