Openbare verpachting: jachtrecht in Scherpenheuvel-Zichem/Diest

14
nov
2017

De Watergroep stelt een openbare verpachting in van het jachtrecht op de terreinen gelegen op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem/Diest.

De biedingen moeten uiterlijk op 11 december 2017 aangetekend verstuurd (de poststempel op de omslag geldt als bewijs hiervan) worden aan: De Watergroep – Afdeling juridische zaken, t.a.v. Ignace Huyghe, Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel.

De biedingen worden geopend op vrijdag 15 december 2017 in gesloten zitting.

De inschrijver dient de nodige stukken bij het aanbod te voegen, zodat de aanbestedende entiteit de naleving van de bestekvoorwaarden kan nagaan.

Het bestek en de modaliteiten kan u hieronder terugvinden:

Voor bijkomende informatie over jagen op de terreinen van De Watergroep kan u contact opnemen met de heer Ignace Huyghe via ignace.huyghe@dewatergroep.be of tel. 02 238 96 25.